There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ajoneuvovero - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Ajoneuvovero: Perusvero ja käyttövoimavero

Ajoneuvovero

Ajoneuvoveroa peritään Suomessa liikennekäytössä olevista ajoneuvoista. Se jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon (dieselvero).

Ajoneuvovero määräytyy päiväkohtaisesti. Bensiinikäyttöisestä autosta maksetaan vain perusveroa. Käyttövoimaveroa maksetaan muista kuin bensiinikäyttöisistä henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista.

Esimerkiksi dieselkäyttöisen henkilöautojen käyttövoimavero on 5,5 senttiä/päivä auton jokaiselta alkavalta 100 kilogrammalta. Osittain tai kokonaan sähköllä kulkevien autojen käyttövoimavero on pienempi.

Esimerkiksi jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini, käyttövoimavero on 0,5 senttiä/päivä jokaiselta alkavalta 100 kilogrammalta. Pelkästään sähköä käyttävän ajoneuvon käyttövoimavero on puolestaan 1,5 senttiä/päivä/alkava 100 kg. Autoverottomien nollapäästöisten autojen ajoneuvoveroa korotetaan 2023. Korotettua veroa sovelletaan vasta 1.10.2023 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan ajoneuvoveron perusveroon.

Ajoneuvovero maksuunpannaan 12 kuukaudelta etukäteen. Verokausi alkaa, kun auto ensi- tai uudelleen rekisteröidään tai kun auto myydään ja verovelvollinen vaihtuu.

Henkilö- ja pakettiauton ajoneuvovero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella, mikäli auton päästötiedot ovat käytettävissä. Mikäli tietoja ei ole käytettävissä, ajoneuvovero määräytyy auton kokonaismassan perusteella.

Ajoneuvovero perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin. Verovelvollinen ajoneuvoverosta on rekisteriin merkitty omistaja tai haltija omistus- tai haltijuusajaltaan. Maksamaton vero aiheuttaa ajoneuvolle käyttökiellon eräpäivän jälkeen. Autokohtaisen käyttökiellon aiheuttavat myös auton edellisten omistajien maksamattomat ajoneuvoverot. Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

  • Ajoneuvoveron perusvero lasketaan kolmen eri verotaulukon perusteella (verotaulukko 1, 1A ja 2).
  • Autoille, joiden hiilidioksidipäästöt on mitattu NEDC-mittauksella mukaan, on oma verotaulukko (nro 1).
  • Autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt on mitattu WLTP-mittaukselle, on oma verotaulukko (nro 1A).
  • Lisäksi on erillinen oma verotaulukko (nro 2) niitä vanhoja autoja varten, joiden hiilidioksidipäästöjä ei ole mitattu. Näiden autojen ajoneuvovero määrätään ajoneuvon kokonaismassan perusteella.

Verotaulukot löytyvät ajoneuvoverolaista.

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2022: NEDC-mittaustapa

Ajoneuvon
hiilidioksidipäästön 
määrä g/km 
Veron määrä
euroa
2022
0 53,29
70 94,53
80 103,66
90 113,88
100 125,56
110 137,97
120 151,84
130 167,17
140 183,96
150 202,21
160 222,28
170 243,45
180 266,45
190 290,9
200 316,09
210 337,26
250 425,22
300 528,15
350 605,53
400 tai enemmän  654,44

Esimerkkejä hiilidioksidipäästöihin pohjautuvasta perusverosta vuonna 2022: WLTP-mittaustapa

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöt g/km Veron määrä euroa
2022
0 53,29
70 83,58
80 89,42
90 96,36
100 103,66
110 112,05
120 120,81
130 130,3
140 142,71
150 160,96
160 181,04
170 203,67
180 228,49
190 255,86
200 285,43
210 316,45
250 424,49
300 528,15
350 605,53
400 654,44

Pakettiauto

Myös pakettiautojen ajoneuvovero määräytyy päästöjen perusteella, mikäli pakettiauto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön 1.1.2008 tai sen jälkeen. Muissa tapauksissa vero määrätään ajoneuvon kokonaismassan perusteella saman verotaulukon mukaan kuin henkilöautoilla. Kokonaismassalla tarkoitetaan auton omaa massaa lisättynä kantavuudella.

Pakettiauton ajoneuvovero koostuu perusverosta sekä mahdollisesta käyttövoimaverosta. Pakettiautojen käyttövoimavero on 0,9 senttiä päivässä jokaiselta kokonaismassan alkavalta 100 kilogrammalta. 

Kuka maksaa veron?

Verovelvollinen on aina auton haltijaksi merkitty henkilö.  Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen. Mikäli autolla ei ole rekisteriin merkittyä haltijaa, omistaja on verovelvollinen.

Jos autolla on useampi kuin yksi omistaja tai haltija, nämä ovat yhteisvastuussa veron maksamisesta. Verokausi on 12 kuukautta ja se alkaa omistaja- tai haltijatiedon rekisteröinnistä. Kun auto poistetaan liikennekäytöstä, rekisteristä tai auton omistajatieto muuttuu rekisterissä, päättyy verokausi ja mahdollisesti liikaa maksettu ajoneuvovero palautetaan.

Ajoneuvovero on mahdollista maksaa yhden erän sijasta myös kahdessa tai neljässä erässä. Useammassa erässä maksettavasta verosta on maksettava kunkin maksun yhteydessä kolmen euron maksutapalisä. Ajoneuvoveron eräisyyttä voi vaihtaa joko soittamalla ajoneuvoveroneuvontaan tai kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun. Maksutapaa on mahdollista vaihtaa kerran verokaudessa.

Maksuunpantavan ajoneuvoveron vähimmäismäärä on 10 euroa. Veroa palautetaan, jos palautettava määrä on viisi euroa tai sen yli. Alle viiden euron palautus voidaan siirtää seuraavan maksuunpanon hyvitykseksi.

Käytetyn auton myyntipäivän verosta vastaa myyjä. Ostajan verovelvollisuus alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä lukien.

Jos auto ensirekisteröidään suoraan ostajan nimiin tai uudelleen rekisteröidään, verovelvollisuus alkaa jo rekisteröintipäivänä. Käytetyn auton ostajan on hyvä tietää, että auton aikaisemman haltijan tai omistajan erääntynyt ajoneuvovero aiheuttaa käyttökiellon. Myöskään auton määräaikaiskatsastusta ei hyväksytä, mikäli ajoneuvovero on maksamatta. 

Käytä viitenumeroa

Veron maksun yhteydessä on käytettävä sen verolipun viitenumeroa, jolle suoritus on tarkoitettu.

Jos vero on suoritettu käyttäen puutteellisia tai virheellisiä maksutietoja, suoritusta ei kohdisteta kyseisen veron maksuksi ilman erillistä pyyntöä. Väärillä tai virheellisillä maksutiedoilla maksettu vero jää maksamaton tilaan ja ajoneuvo joutuu käyttökieltoon.

Käyttövoimavero (dieselvero)

Ajoneuvolle (henkilö-, paketti- ja kuorma-auto), jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä, määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä ei perustu päästöihin.

Henkilöautojen käyttövoimaveron määrä vaihtelee käyttövoiman perusteella seuraavasti:

Käyttövoima Snt/pv/100 kg
Diesel 5,5
Sähkö 1,5
Sähkö ja moottoribensiini 0,5
Sähkö ja dieselöljy 4,9
Metaanipolttoaine 3,1

Myös kaasukäyttöiset pakettiautot ovat käyttövoimaveron piirissä (0,9 snt/pv/100 kg).

Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilolta:

* henkilöautosta ja monikäyttöautosta 5,5 senttiä (dieselautot)
* pakettiautosta, matkailuautosta tai huoltoautosta 0,9 senttiä
* kaksiakselisesta kuorma-autosta  
     - 12 000 kg saakka 0,6 senttiä
     - ja sen ylittävältä osin  1,3 senttiä
* kolmeakselisesta kuorma-autosta 0,8 senttiä
* neliakselisesta kuorma-autosta 0,7 senttiä
* viisi- ja useampiakselisesta kuorma-autosta 0,6 senttiä
* puoliperävaunun vetoautosta, jossa on  
     - kaksi akselia 2,2 senttiä
     - kolme akselia  1,3 senttiä
     - neljä akselia  1,2 senttiä
     - viisi tai useampi akseli 1,0 senttiä
* varsinaisen perävaunun vetoautosta, jossa on  
     - kaksi akselia 2,1 senttiä
     - kolme akselia 1,4 senttiä
     - neljä akselia 1,3 senttiä
     - viisi tai useampi akseli 1,2 senttiä 

Liikennekäytöstä poisto

Ajoneuvon haltija tai omistaja voi tehdä ilmoituksen, että auto poistetaan liikennekäytöstä. Ajoneuvoveron maksuvelvollisuus päättyy poistopäivänä.

Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstä poistosta voidaan tehdä joko katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä (toimipiste tai sähköinen itsepalvelu), jossa ajoneuvo on vakuutettu. Ilmoituksen auton liikennekäytöstä poistosta voi tehdä myös Traficomin sähköisessä palvelussa. Tämä edellyttää, että autolla ei ole liikennekäytöstä poiston tekemistä estäviä rekisterimerkintöjä. Esimerkiksi harraste- ja ammattiautoilijat sekä ns. kesäautojen omistajat voivat hyödyntää liikennekäytöstä poiston mahdollisuutta. 

Vapautus perusverosta

Henkilö, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa, saa ajoneuvoveron perusverosta vapautuksen. Myös henkilö, joka kuljettaa vammaista voi saada vapautuksen, jos hän kuljettaa henkilöä, jolla on vammaisen pysäköintilupa.

Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen lisäksi henkilö, jolle on myönnetty palautusta autoverosta henkilön oman tai perheenjäsen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan perusteella.

Vapautusta haetaan Liikenne- ja viestintä virastolta (Traficom). 

Ajoneuvoverosta vapaat

Ajoneuvoverosta vapaita ovat diplomaattiautot (C- ja CD-tunnus), EY toimielimen omistamat ja hallitsemat autot, museoautot, pelastus- ja sairasautot, linja-autot, puolustusvoiman ajoneuvot, vientirekisterissä olevat autot, tilapäisesti Suomessa käytettävät autot, auto, jossa on koenumerokilvet, puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävät autot ja valtion käyttämät autot.

Maksamaton ajoneuvovero merkitsee käyttökieltoa

Auto on käyttökiellossa, jos ajoneuvoveroa ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä. Auton määräaikaiskatsastusta ei myöskään hyväksytä, jos veroa on maksamatta. Autokohtaisen käyttökiellon aiheuttaa myös auton edellisten omistajan maksamattomat ajoneuvoverot.

Poliisi-, rajavartio-, ja tulliviranomaiset valvovat, että liikenteessä ei käytetä autoa, josta on erääntynyttä veroa maksamatta.

Artikkeli on päivitetty 18.1.2022. 

KIRJAUDU TAI LIITY JÄSENEKSI, NIIN SAAT KOKO JUTUN HETI LUETTAVAKSESI.

Kirjaudu tästä, jos olet jo jäsen. Kirjautuneena näet myös Veronmaksajat.fi:n jäsensivut.

Luo tunnukset tästä, jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole käyttäjätunnusta.

 

Liity tästä jäseneksi, niin saat jutun heti luettavaksesi
sekä Taloustaito-lehden 12 kertaa vuodessa 
ja kaikki muut Veronmaksajien jäsenedut.

KIRJAUDU

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

KIRJAUDU TAI LIITY JÄSENEKSI, NIIN SAAT KOKO JUTUN HETI LUETTAVAKSESI.

Kirjaudu tästä, jos olet jo jäsen. Kirjautuneena näet myös Veronmaksajat.fi:n jäsensivut.

Luo tunnukset tästä, jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole käyttäjätunnusta.

 

Liity tästä jäseneksi, niin saat jutun heti luettavaksesi
sekä Taloustaito-lehden 12 kertaa vuodessa 
ja kaikki muut Veronmaksajien jäsenedut.

KIRJAUDU

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.