There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Autoetu 2021 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Autoetu 2021

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi.

Autoedun arvo on auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavanlainen:

a) Ikäryhmä A (vuosina 20192021 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta (= perusarvo) lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

b) Ikäryhmä B (vuosina 20162018 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2016 käyttöönotetut autot)

  • Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.
  • Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Ulkomailta saatu autoetu vuosina 2008–2021 käyttöönotettujen autojen osalta lasketaan kuten kotimaassakin saadun autoedun arvo. Erotuksena arvostuksessa on kuitenkin uushankintahinnan määräytyminen. Uushankintahinnan laskennassa käytetään auton hankintamaan hintaa. Hintaan lisätään verot, jos sellaisia autosta joudutaan maksamaan.

Jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö, vapaan autoedun perusarvoon* lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa.

Autoedun kuukausiarvosta vähennetään 170 euroa jokaiselta kuukaudelta, jolloin autoetuna on ollut nollapäästöinen auto (=täyssähköauto). Tämä koskee 2020 tai sen jälkeen Suomessa ensirekisteröityjä autoja,

Autoon hankitut lisävarusteet tavanomaisia talvirenkaita ja autopuhelinta lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850,00 euroa. Työsuhdeauton latauslaite katsotaan jatkossa lisävarusteeksi. 

*Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta.

Jos työntekijän luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

Jos luontoisetuautolla ajettuja työajoja on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä tai jos palkansaaja joutuu vaihtamaan työnsä vuoksi luontoisetuautoa kuukauden aikana useita kertoja, edun perusarvo on 80 prosenttia edellä tarkoitetusta perusarvosta. 

Miten lasketaan auton uushankintahinta?

Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla.

Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai jos auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta, automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Saatu arvo pyöristetään lähinnä olevaan alempaan 10 euroon.

Milloin ajopäiväkirja on tarpeen?

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä. Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin ajon alkamis- ja päättymisajankohta, ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti, matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus, ajon tarkoitus sekä auton käyttäjä.

Vapaa autoetu vai auton käyttöetu?

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja maksaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja maksaa itse ainakin auton käyttövoimakulut. Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle maksama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin. Jos autoetuautolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ilmeisesti ylittää 18 000 kilometriä, voi verottaja korottaa autoedun arvoa.

Autoedun raha-arvoa on korotettava 465,00 eurolla kuukaudessa tai 31 sentillä kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

Sähköauton lataus

Veronalaista tuloa ei synny, jos työnantaja kustantaa auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Auto voi olla työntekijän oma tai käyttöetuauto. Verovapaus koskee täyssähköautoja ja ladattavia hybridiautoja.

Julkaistu 28.12.2020

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.