There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ravintoetu 2023 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Ravintoetu 2023

Työantajan työntekijälle maksaman ravintoedun verotusarvo riippuu edun hankkimisen kustannuksista. Lisäksi erikseen on määritelty sairaalan, koulun, päiväkodin sekä hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön ravintoedun arvo.

Ravintoedun arvo on 8,00 euroa ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 8,00 euroa ja enintään 12,70 euroa.

Jos tämä määrä alittaa 8,00 euroa tai ylittää 12,70 euroa, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 6,00 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,80 euroa ateriaa kohden.

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 6,80 euroa ateriaa kohden.

Lounasetelit eli ruokailulipukkeet

Enintään 12,70 euron nimellisarvoisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 prosenttia ruokailulipukkeen nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 8,00 euroa. Nimellisarvoltaan yli 12,70 euron ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Ruokailulipukkeen arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että sitä voidaan käyttää ainoastaan ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin eikä sitä vastaan saa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna vain yksi lipuke kultakin sellaiselta tosiasialliselta kotimaan työssäolopäivältä, jolloin työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa.

Maksuvälineillä maksaminen

Ateriointiin ja aterian kuljettamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen tarkoitetulle maksukortille tai muulle vastaavalle kohdennetulle maksuvälineelle, jolta veloitetaan maksutapahtuman yhteydessä aterian hinnan mukainen euromäärä, ladattu euromääräinen saldo arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 8,00 euroon kultakin sellaiselta tosiasialliselta kotimaan työssäolopäivältä, jolloin työnantaja ei ole muulla tavoin järjestänyt työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa.

Edellytyksenä tälle on, että työnantajan ateriasta ja aterian kuljettamisesta aiheutuneista kustannuksista maksama euromäärä on vähintään 8,00 euroa ateriaa kohden ja enintään 12,70 euroa ateriaa kohden ja että maksuvälinettä käytettäessä työnantajan ja palkansaajan lataamien saldojen käyttö aterian maksamiseen voidaan eritellä. Muussa tapauksessa työnantajan lataama euromäärä arvostetaan nimellisarvoonsa.

Maksukortille ladatun saldon arvostaminen 75 prosenttiin nimellisarvostaan edellyttää, että kortilla voidaan maksaa ainoastaan aterioita eikä sitä vastaan voida antaa rahaa, elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä. Jos nämä edellytykset eivät täyty, maksukortille ladattu saldo arvostetaan nimellisarvoonsa.

Palkansaajalle voidaan antaa edellä mainitulla tavalla arvostettuna enintään 12,70 euroa saldoa kutakin sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäivää kohden, jona työpaikkaruokailua vastaavaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla tavoin järjestetty.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.