There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Valtion tuloveroasteikko 2023 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Valtion tuloveroasteikko 2023

Valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta maksetaan veroa valtion tuloveroasteikon perusteella. Verotettava tulo on bruttotulo vähennettynä tuloista tehtävillä verovähennyksillä. Lopullisen valtionveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset.

Sote-uudistuksen astuessa voimaan Manner-Suomen kuntien kunnallisveroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion tuloveroa kiristettiin vastaavasti vuoden 2023 alussa. Lue tarkemmin uudistuksen vaikutuksesta palkansaajan ja eläkkeensaajan verotukseen Taloustaidon artikkelista.

Verotettava 
ansiotulo

Vero alarajan 
kohdalla

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta

0 € – 19 900 € 0,00 € 12,64 %
19 900 € – 29 700 € 2 515,36 € 19,00 %
29 700 € – 49 000 € 4 377,36 € 30,25 %
49 000 € – 85 800 € 10 215,61 € 34,00 %
85 800 € – 22 727,61 € 44,00 %


Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset) huomioiden, valtion tuloveroa maksetaan ansiotuloista vuonna 2023 noin 23 650 euron palkkatuloista alkaen .

Ns. solidaarisuusvero on valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan kahden prosenttiyksikön korotus, joka säädettiin ensimmäistä kertaa vuodelle 2013. Tuolloin väliaikaiseksi päätettyä kahden prosentin solidaarisuusveroa perittiin 100 000 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista. Myöhemmin rajaa on laskettu ja veron voimassaoloaikaa jatkettu. Vuonna 2023 solidaarisuusveroa maksetaan 85 800 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista kaksi prosenttia (ilman korotusta valtion tuloveroasteikon ylin veroprosentti olisi 42,00 %).


Päivitetty 9.1.2023

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.