There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Opintotuki, omaisuus, lahjat - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Opintotuki ja omaisuus sekä verovapaat lahjat

Verovapaat lahjat

Arvokkaista lahjoista maksetaan Suomessa lahjaveroa. Verovapaita lahjoja voi kuitenkin antaa haluamalleen henkilölle yhteensä alle 5 000 euron arvosta joka kolmas vuosi. Jos äiti esimerkiksi lahjoittaa lapselleen 4 999 euroa 31.1.2020, hän voi tehdä seuraavan verovapaan lahjoituksen samalle lapselle 31.1.2023.

Lahjoja voi antaa 4000 euron arvosta joka kolmas vuosi ilman lahjaveroa.Lahjan arvon pitää jäädä ainakin senttiä vaille viiteentuhanteen, sillä jos lahjan arvo on tasan 5 000 euroa, siitä on maksettava lahjaveroa. Kaikki annetut lahjat lasketaan yhteen, joten jos vanhempi on lahjoittanut lapselle vaikkapa kesämökin, samalla kolmivuotisjaksolla ei voi enää antaa kyseiselle lapselle verovapaata rahalahjaa.

Lahjan verovapauden raja on kuitenkin lahjoittajakohtainen. Voit saada kolmen vuoden välein alle 5 000 euron lahjat sekä äidiltäsi että isältäsi ja vielä mummulta, papalta ja kummitädiltäkin. Lahjoittaja voi olla muukin kuin sukulainen.

Tavanomaisia koti-irtaimistolahjoja, joiden arvo on 4 000 euroa tai vähemmän, voi saada verottomasti useita kertoja kolmen vuoden aikana. Tavallinen koti-irtaimisto tarkoittaa yleisesti kotona olevia irtaimia esineitä, kuten huonekaluja ja kodinkoneita. Koti-irtaimistolahjan pitää tulla lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön.

Tällaisia lahjoja ei koske sääntö, jonka mukaan kolmen vuoden aikana annettujen lahjojen arvot lasketaan yhteen. Jos yksittäisen koti-irtaimistolahjan arvo on yli 4 000 euroa, se otetaan kuitenkin huomioon koko arvostaan, kun lasketaan yhteen kolmen vuoden aikana samalta lahjanantajalta saatuja lahjoja.

Lahjaveroilmoitus

Verovapaasta lahjasta ei tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta. Silti verovapaasta rahalahjastakin olisi hyvä tehdä lahjakirja perheen omiin tarpeisiin, jotta tiedetään ja muistetaan, mitä kenellekin on lahjoitettu ja milloin.

Jos rahan sijasta on lahjoitettu esimerkiksi rahasto-osuuksia, lahjaveroilmoitus kannattaa tehdä sekä verovapaista että verollisista lahjoista. Jos lahjansaaja myy rahasto-osuudet myöhemmin, lahjaveropäätöksestä on helppo selvittää osuuksien hankintameno eli niiden arvo hetkellä, jolloin lahja saatiin. Hankintamenoa tarvitaan, kun mahdollisen myynnin jälkeen lasketaan myyntivoiton suuruutta verottajaa varten.

Lahjaveroilmoitus on annettava Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Voit tehdä lahjaveroilmoituksen paperilomakkeella tai sähköisesti Omaverossa. Lomakkeen ilmoituksen tekemistä varten saa verottajan sivuilta.

Opintotuki ja omaisuus

Omaisuuden tuotto vaikuttaa opintotukeen.Omaisuus sinänsä ei vaikuta mahdollisuuksiisi saada opintotukea, mutta omaisuudesta mahdollisesti saamallasi tuotolla on merkitystä. Opintotukeen nimittäin vaikuttavat veronalaisten ansiotulojen lisäksi veronalaiset pääomatulot.

Esimerkiksi pörssiosakkeiden omistaminen ei pienennä opintotukea, mutta pörssiosakkeista saatavien osinkotulojen veronalainen osuus (eli 85 % osingoista) lasketaan opiskelijan tuloksi hänen mahdollisten muiden tulojensa päälle. Jos osakkeet myydään, tuloksi lasketaan osakkeista saatava verotettava luovutusvoitto. Voitoista ei vähennetä mahdollisia luovutustappioita.

Jos olet nostanut opintotukea vuonna 2021, sinulla on saanut olla tuloja 696 e/kk niinä kuukausina, joilta saat tukea, ja 2 078 e/kk niinä kuukausina, joilta tukea ei ole maksettu. Tulot lasketaan vuosituloina, joten olet voinut ylittää laskennalliset kuukausirajat joinakin kuukausina.

Opintotuen tulorajoja korotetaan määräaikaisesti vuodeksi 2022, jolloin tuloja voi olla 870 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 600 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. On mahdollista, että vuositulorajat pienenevät vuodelle 2023.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opintotuen asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla vuokralla asuvat opiskelijat sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. 

Voit saada ulkomailla opiskelevan asumislisää, jos opiskelet ulkomaisessa oppilaitoksessa tai suomalaisessa oppilaitoksessa, kun olet suorittamassa opintoihisi liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Voit arvioida asumistuen määrän Kelan asumistukilaskurilla.

Päivitetty 21.12.2021.

Kuvat: Tarmo Koivisto

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.