There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkasta maksetaan veroja - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkasta maksetaan veroja

Ansiotulot

Ansiotuloja ovat muun muassa palkka, kokous- ja opetuspalkkiot, opintoraha, eläkkeet sekä äitiys- ja vanhempainrahat.

Vero palkasta

Palkkatulojen verotus muodostuu valtion-, kunnallis- ja kirkollisverosta, Yle-verosta sekä sairaanhoito- ja päivärahamaksuista. Lisäksi palkasta maksetaan yleensä työttömyysvakuutusmaksua ja työeläkemaksua.

Valtion tuloveroasteikko kertoo, miten tulot vaikuttavat valtionveron määrään. Asteikko on sama kaikille. Valtion tulovero on progressiivinen eli mitä suuremmat ovat tulosi, sitä enemmän maksat veroja.

Kunnat päättävät itse kunnallisveroprosenttinsa, joten prosenttisi riippuu siitä kunnasta, jossa asut. Kirkollisveroa maksat vain, jos kuulut evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon. Maksat palkastasi myös sairausvakuutusmaksua, joka on jaettu sairaanhoitomaksuun ja päivärahamaksuun.

Kunnallis- ja kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksu ovat suhteellisia eli veroprosentti on samansuuruinen kaikilla tuloilla. Vaikka kunnallisveroprosentti on saman kunnan sisällä kaikille yhtä suuri, kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset aiheuttavat kuitenkin sen, että suurempituloiset maksavat suhteessa enemmän kunnallisveroa kuin pienempituloiset.

Kun työtulovähennys ja muut viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioidaan, valtionveroa maksetaan vuonna 2021 käytännössä vasta noin 39 330 euron palkkatuloista.

Henkilö maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa, kun palkkatulot ovat noin 16 130 euroa vuodessa.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksua ei makseta, jos palkka- ja työtulo on yhteensä alle 14 766 euroa. Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu vuonna 2021 on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta.

Työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua menee sen sijaan jo heti ensimmäisestä ansaitusta eurosta. Työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua ei kuitenkaan peritä, jos olet alle 17-vuotias.

Vähennykset

Verot määräytyvät tulojesi perusteella. Ennen kuin verojen määrä lasketaan, tuloista kuitenkin tehdään joukko vähennyksiä. Verot siis määräytyvät vasta niistä tuloista, joista vähennykset on tehty. Jotkut vähennykset tehdään vasta veroista eli ne eivät pienennä verotettavia tuloja, vaan suoraan veron määrää.

Osan vähennyksistä saat verotuksessa ilman, että sinun tarvitsee niitä erikseen pyytää. Näitä ovat mm. opintorahavähennys sekä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys. Joitakin vähennyksiä, kuten vähennyksiä työmatkakuluista, joudut puolestaan itse vaatimaan verottajalta veroilmoituksessasi.

Verot määräytyvät tulojen perusteella. Opintoraha

Opintoraha ja opintorahan huoltajakorotus ovat veronalaista tuloa.

Opintorahasta ei kuitenkaan makseta veroa, jos sinulla ei ole opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja. Jos sinulla on muita tuloja, maksat veroa myös opintorahastasi.

Jos sinulla on muita veronalaisia tuloja, opintoraha on huomioitava muiden tulojen ennakonpidätyksessä. Sinun kannattaa tilata uusi verokortti palkkatuloja varten, jos tulojesi määrä yhteensä (opintoraha ja palkka) ylittää verokortin tulorajan. Voit tilata verokortin Verohallinnon Omavero-verkkopalvelusta.

Jos kuitenkin haluat, että opintorahastasi vähennetään ennakonpidätys, voit ilmoittaa Kelalle haluamasi ennakonpidätysprosentin.

Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja. 

Lisätietoa opintorahan verotuksesta saat Kelan verkkosivuilta.

Pääomatulot

Pääomatuloja ovat esimerkiksi myyntivoitot ja vuokratulot. Maksat siis veroja tuloista, joita saat, kun vuokraat esimerkiksi omistamasi kesämökin. Jos myyt mökin, maksat veroa saamastasi voitosta. Jos myyt mökin tappiolla eli saat mökistä vähemmän rahaa kuin mitä aikoinaan maksoit siitä, ei veroakaan tarvitse maksaa. Verotettavaa pääomatuloa on myös pörssiyhtiön osakkeista maksettava osinko. Pääomatulojen veroprosentti vuonna 2019 on 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävien pääomatulojen osalta 34.

Veronpalautusta vai lisämaksua?

Verokorttisi ennakonpidätysprosentti ei kerro lopullisen verosi määrää. Se selviää vasta, kun verottaja on laskenut vuoden aikana ansaitsemasi ansio- ja pääomatulot yhteen ja tehnyt niistä tarvittavat vähennykset.

Veroilmoitus on selvitys edellisenä vuonna saamistasi tuloista ja niistä maksamistasi veroista. Jos et korjaa tai täydennä veroilmoitustasi, ilmoituksen mukana oleva verotuspäätös kertoo verojesi todellisen määrän. Jos täydennät tai korjaat ilmoitustasi, saat lopullisen verotuspäätöksen myöhemmin.

Jos olet maksanut veroja vuoden aikana ennakonpidätyksinä liikaa, saat veronpalautusta. Jos taas veroja on peritty liian vähän, joudut maksamaan lisää. 

18.5.2021, kuvat: Tarmo Koivisto

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.