There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kesätyö ja palkan verotus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Kesätyö ja palkan verotus

Saitko kesätöitä? Nyt on hyvä hetki laittaa verokortti kuntoon. Kortti kannattaa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.

Kesätyöpalkasta menee harvoin veroa. Työnantaja tekee kesätyöpalkasta ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaisesti. Kesätyöntekijöillä ennakonpidätysprosentti on tulojen vähäisyydestä johtuen usein pyöreä nolla. Verot ovat kuitenkin vain osa kokonaisuudesta. Pakolliset vakuutusmaksut vievät yleensä reilut kahdeksan prosenttia myös kesätöiden palkasta.

Verokortti on kuitenkin tärkeä. Jos verokorttia ei ole, työnantaja tekee palkasta 60 prosentin ennakonpidätyksen. Verokortit toimitetaan sinulle myös Omavero-palveluun, josta voit tulostaa tai näyttää sitä mobiililaitteen avulla työnantajalle.

Jos Verohallinto ei ole lähettänyt sinulle automaattisesti verokorttia, sinä tai vanhempasi voitte tilata sinulle verokortin jo ennen töiden aloittamista.

Verokortin voit tilata

 • soittamalla numeroon 029 497 000,
 • Omaverosta henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
 • käymällä verotoimistossa.

Jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia, et voi tilata verokorttia verkosta. Tällöin kannattaa soittaa edellä mainittuun puhelinnumeroon. Myös vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin Verohallinnon sähköisen asiointipalvelun Omaveron kautta.

Verokorttia tilatessasi tarvitset arvion koko vuoden tulojesi määrästä ja tiedon alkuvuonna jo saamiesi palkkojen ja muiden tulojen sekä niistä tehtyjen ennakonpidätysten määristä.

Verokortissa on vuosituloraja

Verokortti on laskettu 10 000 euron tuloille, elleivät aikaisemmat tulot ole olleet suuremmat. Jos 10 000 euroa on mielestäsi liian vähän, etkä halua, että loppuvuoden tuloistasi tehdään suurempi ennakonpidätys, tilaa uusi verokortti.

Jos verokorttisi vuosituloraja on esimerkiksi juuri tuo 10 000 euroa ja ansaitset vuoden aikana enemmän, vuositulorajan ylityttyä sovelletaan ns. lisäprosenttia. Työnantaja tekee ennakonpidätyksen tämän jälkeen lisäprosentin mukaan koko loppuvuoden palkasta. 

Ennakonpidätys kohdalleen

Ennakonpidätyksen on tarkoitus vastata mahdollisimman tarkasti kalenterivuoden tuloistasi menevien lopullisten verojen määrää, mutta se on kuitenkin vain arvio. Jos ennakonpidätys on ollut liian suuri, saat veronpalautusta. Jos ennakonpidätys on ollut liian pieni, joudut maksamaan jäännösveroa. Veronpalautukset ja jäännösverot vuodelta 2022 tulevat maksuun loppukesästä ja syksyllä 2023.

Ennakonpidätysprosentin sopivuutta tuloihisi voit testata Verohallinnon sivuilla olevalla veroprosenttilaskurilla vero.fi/veroprosenttilaskuri.

Onko sinulla useampi työnantaja?

Ahkera nuori voi tehdä samaan aikaan töitä useammalle työnantajalle. Kaikille palkkatuloille on nykyään vain yksi verokortti. Jos teet useampaa työtä, voit antaa saman verokortin useille työnantajille. Sivutuloille ei siis enää lasketa eri veroprosenttia. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Kun haet verokorttia, arvioi tarkkaan kuinka paljon tuloja saat vuoden 2022 aikana. Erityisesti useammalle työnantajalle töitä tekevän kannattaa olla laskutoimituksessa tarkkana. Työnantajasi ei tiedä mitä mahdolliset muut työnantajasi ovat sinulle maksaneet.

Huomaa myös, että opintoraha on veronalaista tuloa. Yleinen asumistuki ja opintotuen asumislisä ovat verovapaita tuloja. Palkkojen kertymistä ja tulorajan ylittymistä tulisi seurata koko vuoden ajan. Jos tuloennusteesi kasvaa huomattavasti ja verokorttiisi merkitty ennakonpidätysprosentti tuntuu liian pieneltä tuloihisi nähden, kannattaa tilata verohallinnolta uusi verokortti.

Huomaa palkansaajan vakuutusmaksut 

Jos olet täyttänyt 17 vuotta ennen palkanmaksukuukautta, työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä palkastasi ennakonpidätyksen lisäksi yleensä myös työntekijän osuudet työeläkevakuutusmaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta. Kesätyöntekijöillä veroja ei monesti tarvitse pidättää ennakkoon.

Vuonna 2022 työntekijän työeläkemaksu on 7,15 % palkasta. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2021 on 1,50 prosenttia palkasta. Vaikka ennakonpidätysprosenttisi olisikin nolla, palkastasi voidaan siis pidättää erilaisia maksuja yhteensä 8,65 prosenttia.

Jos esimerkiksi lukiota käyvä 17-vuotias Leo tekee kesällä 2022 kesätöitä ja ansaitsee 3 000 euroa, hänen veroprosenttinsa on 0 prosenttia. Palkasta peritään kuitenkin edellä mainittuja maksuja 8,65 prosenttia. Jos haluaa laskea mitä palkasta jää käteen, tulee tämä ottaa laskelmassa huomioon.

Verohallinto saa työeläkemaksusta ja työttömyysvakuutusmaksusta tiedon työnantajalta ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä.

Voiko matkakuluja vähentää?

Verotuksessa saa vähentää matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista halvimman, yleensä julkisen kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ei suoraan verojen määrää.

Jos asunnon ja työpaikan välisiä matkoja tekee, saa kesätyöntekijäkin vähentää joukkoliikenteessä käyttämistään kasvomaskeista 2 euroa päivältä.

Matkakuluista ja kasvomaskeista saa vähentää verotuksessa vain sen osan, joka ylittää 750 euroa vuodessa. Omavastuu johtaa siihen, ettet kesätyöntekijänä yleensä pääse vähentämään matkakulujasi verotuksessa.

Jos työskentelysi kestää pidempään kuin kesän, matkakulusi voivat kuitenkin ylittää omavastuurajan. Jos tiedät, että omavastuun raja ylittyy vuoden aikana, voit ilmoittaa matkakulut jo verokorttia hakiessasi, jolloin ne huomioidaan ennakonpidätysprosentin laskennassa. Tällöin matkakulut ovat valmiina keväällä 2022 tulevalla esitäytetyllä veroilmoituksella eikä niitä tarvitse ilmoittaa uudelleen. 

Ilmoita matkakulut verokorttia hakiessasi tai veroilmoituksellasi vain, jos niitä on yli 750 euroa vuodessa. Älä itse vähennä omavastuuosuutta, vaan ilmoita matkakulujesi koko määrä.

Opintoihin liittyvästä työharjoittelusta matkakulut saat vähentää silloin, jos saat työharjoittelusta palkkaa.

Matkakuluja saa vähentää verotuksessa enintään 8 400 euroa vuodessa.

Näin opintoraha ja muut tulot vaikuttavat veroihin

Kaikki veronalaiset ansiotulot vaikuttavat kesäansioidesi verotukseen. Myös saamasi opintoraha on veronalaista ansiotuloa. Opintorahan määrä vaikuttaa siten progressiivisen ansiotuloverotuksen takia myös kesäansioistasi maksettavan veron määrään.

Verotuksessa myönnetään opintorahaa saaville kunnallisverotuksen opintorahavähennys, jonka täysi määrä on 2 600 euroa. Jos sinulla on opintorahan lisäksi muitakin ansiotuloja, esimerkiksi kesätyön palkkatulot, opintorahavähennys pienenee.

Opintoravähennystä ei myönnetä, jos puhtaat ansiotulot ovat 7 800 euroa tai sitä suuremmat. Suurimmalla osalla opiskelijoista puhtaat ansiotulot saadaan vähentämällä palkasta 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Opintoraha on veronalaista tuloa, mutta jos muita ansiotuloja ei ole, opintorahasta ei makseta veroa. Tämä johtuu mm. opintorahavähennyksestä.

Pelkästään kesätöitä tekevä opiskelija ei yleensä pysty ansaitsemaan niin paljoa kesän aikana, että kesätyötuloista ja opintorahasta maksettaisiin tuloveroa. Työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu kuitenkin peritään palkasta (yht. 8,65%).

Jos opiskelija tekee kesätöiden lisäksi lukukauden aikana vaikkapa osa-aikatöitä, kannattaa oma veroprosentti laskea esimerkiksi Verohallinnon nettisivujen veroprosenttilaskurilla.

Opintorahasta ei vähennetä ennakonpidätystä. Halutessasi opintorahastasi voidaan tehdä ennakonpidätys, mutta silloin sinun tulee itse pyytää sitä Kelalta.

Pääomatulot eivät vaikuta kesäansioistasi maksettavan veron määrään, koska ne verotetaan erikseen pääomatuloveroprosentilla. Pääomatuloveroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja sen ylittävältä osin 34 prosenttia. Pääomatulot voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän opintotuen määrään. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot sekä pörssiyhtiön osakkeista saadut osinkotulot. 

Paljonko opiskelijalle jää kesätöistä rahaa käteen?  

 1. Leo on 21-vuotias toisen vuoden yliopisto-opiskelija.
 2. Leon kotipaikka on Jyväskylä.
 3. Kunnallisveroprosentti on 20,00 ja kirkollisveroprosentti 1,45.
 4. Leo saa opintorahaa 9 kuukaudelta (5 kk/kevät, 4 kk/syksy), yhteensä 2 283,21 euroa. Hän on kolme kuukautta kesätöissä ja saa palkkaa yhteensä 6 000 euroa. Veronalaiset tulot ovat yhteensä 8 283,21 euroa.
 5. Leolla ei ole vähennettäviä tulonhankkimiskuluja eikä työmatkakuluja.
Työnantaja pidättää Leon palkasta
palkanmaksun yhteydessä työntekijän työeläkemaksun 7,15 prosenttia ja työttömyysvakuutusmaksun 1,50 prosenttia.

Maksut ovat yhteensä 8,65 prosenttia eli 519 euroa.

Leon palkkaa varten hakeman verokortin mukaan ennakonpidätys palkasta on 0 prosenttia, joten työnantaja ei tee palkasta ennakonpidätystä. Pakollisten työntekijämaksujen vuoksi (yht. 8,65 prosenttia) Leolle jää 6 000 euron suuruisesta palkasta kuitenkin käteen 5 481 euroa. 
HUOMAA! Varsinaista veroa ei makseta näin pienistä tuloista.
HUOMAA! Asumistuki on saajalleen verotonta tuloa.

Esitäytetty veroilmoitus keväällä 2023

Verohallinto lähettää sinulle vuotta 2022 koskevan esitäytetyn veroilmoituksen maalis–huhtikuussa 2023.

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että vuonna 2022 saamasi palkat, opintorahat ja niistä tehdyt ennakonpidätykset sekä palkasta perityt työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on merkitty oikein veroilmoitukseen. Jos veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Korjaa tarvittaessa virheelliset tiedot ja ilmoita puuttuvat tulot ja vähennykset. Korjaukset ja lisäykset tietoihin suositellaan tehtäväksi Omaverossa

Jos lisättävää tai korjattavaa ei ole, sinun ei tarvitse tehdä mitään ja esitäytetyn veroilmoituksen mukana tullut verotuspäätös jää lopulliseksi. Verotuspäätöksestä ilmenee, saatko veronpalautusta vai joudutko maksamaan jäännösveroa. Jos teet korjauksia tai lisäyksiä veroilmoitukseesi, saat uuden verotuspäätöksen.

Etätöissä kesätöissä

Etätyötä tehdään edelleen paljon, vaikka koronapandemiatilanne on muuttunut. Tämä saattaa osua myös monen kesätyöntekijän kohdalle.

Etätyöskentely voi lisätä tulonhankkimiskuluja, joita ei normaaliolosuhteissa työpaikalla työskentelystä synny. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi työhuoneesta ja työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuneet kulut.

Aina pitää kuitenkin ottaa huomioon, että etätöitä tekevän kesätyöntekijän todellisista tulonhankkimiskuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät viran puolesta myönnettävän 750 euron tulonhankkimisvähennyksen määrän ja tuloja ylipäätään on niin paljon, että niistä menee veroja.

Voit vähentää työhuoneesta johtuvia kuluja, jos työnantajasi ei ole järjestänyt työhuonetta tai työhösi liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Työhuonevähennys voidaan myöntää joko kaavamaisin perustein tai todellisten kulujen mukaan, jos niistä on riittävä selvitys. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Vuoden 2022 työhuonevähennyksen määrä vahvistetaan vasta vuoden loppupuolella. Vuoden 2021 verotuksessa eli keväällä 2022 annettavassa veroilmoituksessa vähennyksen määrät ovat:

- 920 euroa, jos teet etätöitä kokopäiväisesti ja yli 50 prosenttia vuoden työpäivistä, 
- 460 euroa, jos teet etätöitä säännöllisesti, mutta enintään 50 prosenttia vuoden työpäivistä ja 
- 230 euroa, jos teet etätöitä vain satunnaisesti.

Yleensä kesätyöntekijät ovat päätoimisia opiskelijoita, jotka käyttävät samaa työhuonetta myös opiskeluun. Nähtäväksi jää, minkä kannan Verohallinto ottaa etätyövähennyksiin kesätyöntekijöiden kohdalla. Mielestäni 230 euron työhuonevähennys tuntuu perustellulta kesätyöntekijälle. Jos esimerkiksi opiskelija tekee etätöitä muutoinkin kuin vain kesällä, saattaisi 460 euron työhuonevähennys tulla kysymykseen. 

Mikä on tulonhankkimisvähennys?

 • Matkakulujen lisäksi verotuksessa voi vähentää tulonhankkimiskulut eli menot, jotka johtuvat palkkatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä.
 • Kesätyöntekijällä on harvoin sellaisia kuluja, jotka verotuksessa pääsisi vähentämään. Myös kesätyöntekijä saa kuitenkin verotuksessa automaattisesti hyväkseen 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen.
 • Tulonhankkimisvähennys ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin palkkatulosi määrä. Kuittien perusteella vähennettävistä todellisista kuluista on verotuksessa hyötyä vain, jos ne ylittävät kaavamaisen tulonhankkimisvähennyksen määrän.  

Saako tietokonekulut vähentää?

Etätyötä tekevällä saattaa olla myös kuluja tietokoneen ja sen oheislaitteiden (näyttö, kaiuttimet, tulostin, skanneri, jne.) hankinnasta ja tietoliikenneyhteyden järjestämisestä. Työnantaja ei välttämättä järjestä niitä kesätyöntekijälle etätöitä varten.

Tavallinen palkansaaja saa vähentää hankinnoista aiheutuneet menot, jos välineillä on työkäyttöä. Hankintamenoista saa vähentää esimerkiksi puolet, jos on ylipäätään näyttöä siitä, että laitehankintoja käytetään tulonhankintaan.

Samat verotukselliset ongelmat kuin työhuonekuluissa koskevat myös työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden hankintamenojen vähentämistä. Kesätyöntekijä kun on yleensä myös samalla opiskelija, joka pääasiallisesti käyttää hankkimiaan koneita opiskeluun ja työkäyttö on kokonaisuutta tarkasteltaessa vähäistä.

Yksittäistapauksessa voinee kuitenkin tulla vastaan tilanne, jossa kesätyöntekijä pystyy osoittamaan, että tarvikehankinta palvelee mitä suurimmassa määrin myös tulonhankintaa.

Georg Rosbäck, verojuristi, Veronmaksajat 

Artikkeli on päivitetty 19.4.2022. 

Kuva: Tarmo Koivisto

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.