There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Myyntivoitto eli luovutusvoitto - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Myyntivoitto eli luovutusvoitto

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos kiinteistö, arvopaperit, kuten asunto-osakkeet, pörssiosakkeet tai muu irtain omaisuus myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on aikoinaan hankittu. Myynnissä tai vaihdossa voidaan käyttää rahan ohella myös jotain muuta vastiketta.

Veronalainen luovutusvoitto on pääomatuloa, josta maksetaan veroa 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia.

Myyntivoiton laskeminen

Luovutusvoitto saadaan, kun myyntihinnasta vähennetään hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut. Ostetun omaisuuden hankintameno on sen ostohinta. Omistusaika lasketaan yleensä kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Voiton hankkimiskuluna voidaan vähentää esimerkiksi välityspalkkio ja oston yhteydessä maksettu varainsiirtovero.

Perintönä saadun omaisuuden hankintameno on perintöverotusarvo. Omistusaika alkaa perittävän kuolinhetkestä.

Lahjana saadun omaisuuden hankintameno on lahjaverotusarvo. Omistusaika alkaa lahjoituspäivästä.

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettama on 80 % myyntihinnasta omistusajasta riippumatta muun muassa silloin, kun kiinteistö pakkolunastetaan tai pakkolunastusuhan alainen kiinteistö myydään vapaaehtoisesti lunastukseen oikeutetulle tai kun kiinteä omaisuus myydään valtiolle, maakunnalle, kunnalla tai kuntayhtymälle.

Hankintameno-olettamia saavat käyttää vain luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät. Yhteisöt (säätiö, yhdistys, osakeyhtiö) tai henkilöyhtiöt (avoin- tai kommandiittiyhtiö) eivät saa käyttää hankintameno-olettamaa.

Osituksella saadun omaisuuden hankintameno ja omistusaika määräytyvät ositussaantoa edeltäneestä saannosta eli hankintameno on omaisuuden ensin omistaneen puolison hankintameno ja hankinta-ajankohta on puolison hankinta-ajankohta. 

Jos omaisuus on luovutettu siten, että kauppahinta on ¾ tai vähemmän käyvästä hinnasta, luovutus katsotaan lahjanluonteiseksi ja jaetaan maksetun hinnan ja käyvän arvon suhteessa vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan (lahjaan). Luovutusvoiton laskemisessa hankintamenona ei saa vähentää lahjaa vastaavaa osaa hankintamenosta.

Verovapaat luovutusvoitot

Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Säännöstä sovellettaessa ei huomioida verovapaaksi säädettyjä luovutusvoittoja eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Oman asunnon luovutusvoitto on verovapaa, jos henkilö on omistusaikanaan käyttänyt asuntoa omana tai perheensä asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.

Sukupolvenvaihdosluovutus on myyjälle verovapaa. Edellytyksenä on, että verovelvollinen myy harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta, joka on ollut yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Ostajan tulee olla joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa myyjän lapsi, myyjän puolison lapsi, lapsenlapsi, sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Verovapaus koskee myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuutta sekä vähintään 10 prosentin omistusosuutta osakeyhtiössä.

Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutusvoitto on verovapaata, kun voitto on enintään
5 000 euroa vuodessa.

Kiinteän omaisuuden luovutus valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelualueeksi on verovapaata. 

Tarkistettu 31.1.2022.

KIRJAUDU TAI LIITY JÄSENEKSI, NIIN SAAT KOKO JUTUN HETI LUETTAVAKSESI.

Kirjaudu tästä, jos olet jo jäsen. Kirjautuneena näet myös Veronmaksajat.fi:n jäsensivut.

Luo tunnukset tästä, jos olet jäsen, mutta sinulla ei ole käyttäjätunnusta.

 

Liity tästä jäseneksi, niin saat jutun heti luettavaksesi
sekä Taloustaito-lehden 12 kertaa vuodessa 
ja kaikki muut Veronmaksajien jäsenedut.

KIRJAUDU

Alla olevan materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista.

Tulosta

Sijoittajan verokirja


Sijoittajan verokirja

Kuinka verotetaan osinkoa? Miten lasketaan Nordean osakkeen luovutusvoitto? Miten verotetaan eläkevakuutus säästäjän kuoltua? Sijoittajan verokirja verkkokaupassa - Tutustu!

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.