There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus

Veroilmoituksen määräajat 2023

Verohallinto lähettää henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen. Veroilmoituslomaketta ei palauteta, vaan mahdolliset muutokset tehdään erillisillä lomakkeilla. Veroilmoitukset voidaan antaa sähköisesti Omaverossa. 

Veroilmoitus paperilla palautetaan siihen Verohallinnon osoitteeseen, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lomakkeet voi myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Jos korjaat veroilmoitusta, muutosten tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään sinä päivänä, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, eli 9.5., 16.5. tai 23.5.2023.

Lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse palauttaa mitään.

Jos henkilöllä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2022, mutta hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, on hänen täytettävä veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se 23.5.2023 mennessä.

Jos puolisoilla on veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien on annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava kaikki tuloveroilmoituksensa viimeistään 23.5.2023.

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä. 

Yhteisetuudet antavat veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä päättymiskuukauden lopusta lukien. 

Yleishyödyllinen yhdistys antaa veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Jos asunto-osakeyhtiön on tehtävä veroilmoitus, veroilmoitus on annettava Verohallinnolle neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. 

Kiinteistöveroilmoitus

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava sähköisesti kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 2.5.2023.

Muut verovelvolliset antavat kiinteistöveroilmoituksen 9.5.2023 joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen muutokset pääsääntöisesti 3.4.2023

Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 3.4.2023.

Maatalouden harjoittajat antavat maataloutta koskevan veroilmoituksen ja esitäytetyn veroilmoituksen 3.4.2023 mennessä.

Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään 28.2.2023. Jos harjoittaa myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa, veroilmoitus annetaan 3.4.2023. Verotusyhtymän kuten metsä- tai maatalousyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 28.2.2023. 

Alkutuottajien, joita ovat mm. metsänomistajat ja maanviljelijät, arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa eli verokausi on kalenterivuosi. Ilmoitus arvonlisäveroista tällöin annetaan 28.2.2023

 

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.