There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Esitäytetty veroilmoitus 2020 – tarkista, korjaa, ilmoita - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Esitäytetty veroilmoitus 2020 – tarkista, korjaa, ilmoita

Ennen kuin alat tarkistaa esitäytettyä veroilmoitustasi, lue tämä juttu. Tästä selviää, mitä yleistä sinun on hyvä tietää veroilmoituksesta.

Veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina, mutta tiedoissa voi olla virheitä tai puutteita. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia.

Vuoden 2020 esitäytetty veroilmoitus postitetaan koteihin maalis-huhtikuussa. Voit ilmoittaa osan vuoden 2020 tiedoista veroilmoitusta varten jo nyt Omaverossa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi matkakulut, kotitalousvähennys, työasuntovähennys, vuokratulot sekä luovutusvoitot ja -tappiot muusta omaisuudesta kuin arvopapereista.

Loput tiedot, esimerkiksi palkat ja arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot, voit tarkistaa ja korjata, kun saat esitäytetyn veroilmoituksesi tai kun veroilmoitus näkyy Omaverossa.

Jos olet valinnut Suomi.fi-palvelussa sähköisen viranomaisasioinnin, tietoja ei postiteta kotiin eli tiedot näkyvät vain Omaverossa.

Tarkista tulo- ja vähennystiedot esitäytetystä veroilmoituksesta.

Verotuksen lopputuloksen näet verotuspäätöksestä tai alustavasta verotuspäätöksestä. Verotuspäätökseen on laskettu valmiiksi verotuksen lopputulos niillä tiedoilla, jotka on saatu työnantajilta, pankeilta jne.

Verotuspäätöksestä selviää, joudutko maksamaan vai saatko palautusta. Jos joudut maksamaan jäännösveroa, saat maksutiedot jo tässä vaiheessa. Kyseessä on kuitenkin arvio. Verotus muuttuu, jos ilmoitat lisää tuloja tai vähennyksiä. Tällöin saat Verohallinnolta uuden verotuspäätöksen ja tiedon maksusta tai palautuksesta. Uusi päätös tulee todennäköisesti kesällä.

HUOMAA: Myös ulkomailla asuvan täytyy antaa veroilmoitus Suomeen, jos hän saa Suomesta muita kuin lähdeverotettavia tuloja. Ilmoitettavia tuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot Suomessa olevan kiinteistön myynnistä sekä vuokratulot.

TARKISTA

 • Henkilötiedot
 • Tilinumero (erityisesti jos olet saamassa veronpalautusta)
 • Ansiotulot kuten palkat
 • Osinkotulot erityisesti noteeraamattomista yhtiöistä
 • Luovutusvoitot ja luovutustappiot
 • Ay-jäsenmaksut
 • Eläkemaksut
 • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja ps-tilien maksut
 • Velkojen korot 
 • Ennakonpidätykset, ennakkoverot ja lisäennakot
 • Varallisuus ja velat (erityisesti velan käyttötarkoitus)

ILMOITA

 • Puuttuvat ansiotulot (Omavero tai lomake 50A)
 • Vuokratulot (Omavero tai lomakkeet 7H ja 7K)
 • Luovutusvoitot ja luovutustappiot (Omavero tai lomakkeet 9 ja 9A)
 • Muut kuin lähdeverotetut korkotulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Muut pääomatulot (Omavero tai lomake 50B)
 • Puuttuvat pääomanpalautukset, ellei vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta (Omavero tai lomake 9A)

VAADI

 • Matkakustannukset (Omavero tai lomake 1A, 1B, 1C tai 1D)
 • Tulonhankkimiskulut (Omavero tai lomake 50A)
 • Kotitalousvähennys (Omavero tai lomake 14A, 14B tai 14C)
 • Työasuntovähennys (Omavero tai lomake 19)
 • Elatusmaksut (Omavero tai lomake 50A)
 • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys (Omavero tai lomake 50A)
 • Puolisosiirrot (Omavero tai lomake 50B)
 • Tulontasaus (Omavero tai lomake 50A)

Määräpäivät toukokuussa

Veroilmoituksen määräpäiviä on kolme. Oma päiväsi on merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen ja se on ilmoitettu myös Omaverossa.

Määräpäivä on jokin seuraavista toukokuun tiistaipäivistä: 4.5., 11.5. tai 18.5. Puolisoilla se on aina sama päivä. Jos esitäytettyä veroilmoitusta ei ole tullut lainkaan ja ilmoitettavaa on, määräpäivä on 18.5.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja maanviljelijöiden sekä heidän puolisoittensa veroilmoitusten määräpäivä on huhtikuussa 1.4.2021.

Perillä määräpäivänä

Veroilmoituksen pitää olla perillä määräpäivänä. Huomioi tämä erityisesti, jos annat tietoja postitse paperilomakkeella.

Jos annat veroilmoituksen myöhässä, joudut yleensä maksamaan 50 euron myöhästymismaksun. Käytännössä maksu peritään yleensä vain, jos ilmoitus on myöhässä enemmän kuin kolme päivää.

Myöhästymismaksua ei kuitenkaan määrätä, jos veroilmoituksella vaaditaan vähennyksiä eli verot alenevat, vaikka ilmoituksen antaisi myöhässä.

Jos ilmoitat tuloja myöhässä vasta sen jälkeen, kun verotus on jo valmistunut, myöhästymismaksun sijaan voidaan määrätä veronkorotus. Veronkorotuksen määrä on yleensä kaksi prosenttia lisätystä tulosta.

Myös Omaverossa voi antaa veroilmoituksen määräpäivän jälkeen.

MILLOIN JA MITEN? 

Omaverossa tai omalla lomakkeella

Kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko verkossa Omaverossa tai omilla lomakkeillaan, jotka postitetaan verotoimistoon. Kotiin ei lähetetä valmista lomaketta, johon tietoja voisi lisätä tai korjata, eikä palautuskuorta.

Omaverossa voit verkon kautta ilmoittaa kätevästi kaikki puuttuvat tiedot, jos sinulla on henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Omaverossa ei tarvita liitelomakkeita.

Jos teet veroilmoitusta toisen puolesta, asia on mutkikkaampi. Jos kuolinpesällä on esimerkiksi vuokratuloja, paperilomake on ainoa mahdollinen, jos pesällä ei ole Y-tunnusta. Kuolinpesällä on Y-tunnus ainakin silloin, kun se harjoittaa metsätaloutta. Tällöin se osakkaista, jolla on ns. katso- tai suomi.fi -tunniste, voi ilmoittaa Omaverossa kuolinpesän vuokratulot.

Näin hankit paperilomakkeet:

 • Jos haluat ilmoittaa puuttuvat tiedot paperilomakkeella, esitäytetystä veroilmoituksesta näet tarvittavan lomakkeen numeron. Esimerkiksi vuokratulot osakehuoneistosta ilmoitetaan lomakkeella 7H.
 • Varmista etukäteen, että sinulla on käytössäsi oikeat lomakkeet.
 • Lomakkeet voi tulostaa Verohallinnon sivulta www.vero.fi. Lomakkeita sekä palautuskuoria voi tilata verohallinnon numerosta 029 497 030 tai hakea verotoimistoista.
 • Lomakkeet voi postittaa myös omassa kirjekuoressa. Muista silloin maksaa postimaksu.
 • Osoite on: Verohallinto, PL 700, 00052 VERO. Osoite on mainittu myös paperilomakkeen yläkulmassa.

 TARKISTA JA ILMOITA

Lisää puuttuvat tulot ja vähennykset

Monet vähennykset eivät tule itsestään, vaan niitä pitää erikseen vaatia.

Esitäytetty veroilmoitus pitää ja kannattaa tarkistaa sekä tarvittaessa korjata – muuten et tiedä, millaisen veroilmoituksen olet antamassa.

Muista tarkistaa myös palkkatulot sekä ilmoittaa puuttuvat tulot. Työnantajat ovat ilmoittaneet viime vuoden palkkatiedot tulorekisterin kautta.

Pääomatulojen ryhmässä on perinteisesti eniten korjattavaa ja ilmoitettavaa. Esimerkiksi vuokratulojen määrä voi näkyä valmiina, mutta se voi myös puuttua kokonaan, vaikka vuokratuloista olisi maksettu ennakkoveroa. Summat eivät myöskään välttämättä ole oikein.

Kauppojen tarkistaminen on myös tärkeää. Vaikka esitäytetyllä veroilmoituksella on tiedot viime vuonna myymistäsi osakkeista, rahasto-osuuksista, kiinteistöistä ja asunto-osakkeista, pitää sinun tehdä erikseen luovutusvoittolaskelma, ellei luovutusvoittoja ole laskettu valmiiksi. Ja vaikka olisikin, ole silloinkin tarkkana, että luovutusvoitot on laskettu sinulle edullisimmalla tavalla ja niiden määrät ovat oikein.

SÄILYTÄ JA KIRJAA

Tositteet täytyy pitää tallessa

Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai muita tositteita, joista selviää esimerkiksi osto, myynti tai maksu. Tositteiden on kuitenkin säilyttävä omassa arkistossa yleensä kolme vuotta. Vuoden 2020 verotukseen liittyvien tositteiden on siis oltava tallessa vielä vuonna 2023.

HUOMAA: Monet tositteet ja asiakirjat on syytä kuitenkin säilyttää paljon pidempään kuin kolme vuotta.

Se on oman etusi mukaista. Koska luovutusvoitto on lähes aina veronalaista tuloa, kannattaa säilyttää esimerkiksi kaikki kesämökin rakennuslaskut. Jos mökki joskus myöhemmin myydään, pystyy tositteiden avulla selvittämään todellisen hankintamenon. Tietoa tarvitaan voiton laskemisessa.

Tositteiden säilyttämistavasta ei ole mitään säännöksiä. Riittää, että pyydettäessä selvitykset voidaan saada paperille.

Muistiinpanot tulonhankinnasta

Pelkkä tositteiden säilyttäminen ei aina riitä, vaan tulonhankkimistoiminnasta täytyy pitää muistiinpanoja.

Muistiinpanovelvollisuus koskee niitä tuloja, joista ei tarvitse pitää varsinaista kirjanpitoa. Näitä ovat esimerkiksi maa- ja metsätalous, vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa.

Yksi vuokralainen ei vielä edellytä muistiinpanojen tekemistä. Tietenkin kaikki tulo- ja menotositteet on tällaisestakin vuokraustoiminnasta säilytettävä.

Monella arvopaperivälittäjällä on sähköinen palvelu, jossa säilytetään tiedot verovuoden aikana hankituista ja luovutetuista osakkeista sekä saaduista osingoista. Tällainen riittää sijoitustoiminnan muistiinpanoiksi ja tositteiksi.

HUOMAA: Muistiinpanovelvollisten täytyy säilyttää tositteet kuusi vuotta eli vuoden 2026 loppuun.

Muista etätyöhön liittyvät vähennykset!

Erityisesti koronavirusepidemia sai aikaan sen, että etätyöt lisääntyivät vuonna 2020. Tarkista Palkansaajan tulonhankkimiskulut -artikkelista, miten voit hyödyntää esimerkiksi tulonhankkimiskuluissa etätyöhön liittyviä menoja.

Muutoksenhakuaika kolme vuotta

Vuoden 2020 verotukseen sovelletaan kolmen vuoden muutoksenhakuaikaa ja oikaisuaikaa. Kyse on siitä, missä ajassa verovelvollinen voi hakea muutosta vuoden 2020 verotukseen ja missä ajassa Verohallinto voi oikaista jo toimitettua verotusta. Kolmen vuoden aikaa on sovellettu vuodesta 2017 alkaen.

Verohallinto voi oikaista vuoden 2020 verotusta pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan eli vielä vuoden 2023 loppuun saakka. Verovelvollisen täytyy tehdä oikaisuvaatimus samassa ajassa, jos haluaa muutosta vuoden 2020 verotukseen. Tietyissä tilanteissa Verohallinnolla on kolmea vuotta pidempi aika oikaista verotusta verovelvollisen vahingoksi. 

Juuso Loikkanen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 9.3.2021.

Tulosta

Veroilmoitus 2020  kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari neuvoo, miten esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2020 tarkistetaan. Toimittaja Taloustaidon Satu Alavalkama.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.