TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2020 ja muut vähennykset

Muita vähennyksiä

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

LOMAKE 50A tai Omavero

Enintään 1 400 euron suuruisen, ansiotuloista vähennettävän veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada, jos verovelvollisen maksukyky on hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioiden olennaisesti alentunut jonkin poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus. Vähennys voidaan myöntää, vaikka veronmaksukyvyn alentumisperuste on syntynyt vasta verotusvuonna.

Jos vaadit vähennystä pelkästään sairauskulujen perusteella, omien ja perheenjäsentesi yhteenlaskettujen sairauskulujen on oltava vähintään 700 euroa, ja niiden on oltava samalla vähintään kymmenen prosenttia ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä, josta on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Vaikka nämä edellytykset täyttyisivätkin, vähennys on harkinnanvarainen. Harkintaan vaikuttavat omat sekä puolison tulot ja varat. Vähennys tehdään ansiotuloista, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Vähennysvaatimus on perusteltava, mutta älä liitä menotositteita mukaan, vaan säilytä ne.

Maksetut elatusmaksut

Suoraan valtionverosta vähennettävän elatusvelvollisuusvähennyksen saa sellainen verovelvollinen, joka on verovuoden aikana maksanut tuomion tai sosiaaliviranomaisen vahvistaman sopimuksen perusteella alaikäiselle lapselle elatusapua.

Alaikäisenä pidetään lasta, joka ei ole ennen vuoden 2020 alkua täyttänyt 17 vuotta. Vähennys on 1/8 maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 80 euroa lasta kohden.

Maksamasi elatusmaksut näkyvät valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta ainoastaan silloin, kun olet ilmoittanut nämä aiemmin hakiessasi muutosverokorttia.

Muut vähennykset

 • Tulonhankkimisvähennys, eläketulovähennys, invalidivähennys, merityötulovähennys, opintorahavähennys, ansiotulovähennys, perusvähennys ja työtulovähennys on laskettu valmiiksi esitäytetyn veroilmoituksen tietojen perusteella.

Jos korjaat ja lisäät esitäytetyssä veroilmoituksessa olleita tulo- ja vähennystietoja, näidenkin vähennysten suuruus voi muuttua. Saat myöhemmin uuden verotuspäätöksen, josta näet vähennysten suuruuden.

 • Jos on aloittanut opintonsa 1.8.2005–30.7.2014 ja suorittanut ne määräajassa, saa takaisin maksamastaan opintolainasta opintolainavähennyksen. Vähennys on 30 prosenttia lainan 2 500 euroa ylittävästä osasta.

Vähennyksellä on tietty enimmäismäärä, johon vaikuttaa esimerkiksi tutkinnon laajuus sekä korkeakoulun sijaintivaltio, jossa tutkinto on suoritettu. Verohallinto saa Kelalta opintolainavähennystä varten tarpeelliset tiedot.

Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sitä tarvitse erikseen vaatia.

 • Saat vähentää lahjoitusvähennyksenä ansiotuloistasi vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, jos se on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

 • Harkinnanvarainen
 • Vähennysperusteina esimerkiksi elatus, työttömyys, sairaus
 • Vähennykseen vaikuttavat verovelvollisen sekä perheen tulot ja varat
 • Enintään 1 400 e
 • Vähennetään ansiotuloista

Elatusmaksuvähennys

 • Enintään 80 e/alaikäinen lapsi
 • Vähennetään suoraan verosta
 • Maksujen pitää perustua tuomioon tai sosiaaliviranomaisten vahvistamaan sopimukseen

Lahjoitusvähennys

 • Lahjoitus korkeakoululle tai yliopistolle tiedettä tai taidetta varten
 • Lahjoituksen suuruus vähintään 850 e ja enintään 500 000 e
 • Vähennetään ansiotuloista

Ilmoita vähennykset Omaverossa tai lomakkeella 50A

Juha-Pekka Huovinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 9.3.2021.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.