There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2020 ja matkakulut - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2020 ja matkakulut

Matkakulujen ilmoittamisessa on tärkeää valita oikea veroilmoituksen kohta, jossa tietoja ilmoitetaan.

LOMAKKEET 1A, 1B, 1C, 1D

Jos veroilmoituksellasi on matkakuluja koskevia tietoja esitäytettynä, muista tarkistaa, että tiedot ja vähennettävä määrä ovat oikein. Esitäytettyjä tietoja voi olla, jos olet esimerkiksi itse ilmoittanut matkakuluja aiemmin verokortille tai ennakolta veroilmoitukselle.

HUOMAA: Jos olet ollut keväästä 2020 lähtien paljon etätöissä koronatilanteesta johtuen, on erityisen tärkeää tarkistaa esitäytetyt tiedot.

Jollet ole tilannut uutta verokorttia pienentyneiden matkakulujen vuoksi, ovat esitäytetyt matkakulutietosi todennäköisesti liian suuret.

Matkakulujen ilmoittamisessa on tärkeää valita oikea veroilmoituksen kohta, jossa ilmoitat tiedot. Vähennysten myöntämisperusteet ja enimmäismäärät riippuvat matkan luonteesta. Kiinnitä erityistä huomiota myös siihen, mitä tietoja veroilmoituksella kysytään ja halutaanko sinun itse vähentävän matkakuluistasi jotain. Ilmoittamalla tiedot oikeassa kohdassa varmistat, että vähennys lasketaan ja myönnetään Verohallinnossa oikeilla perusteilla. Vältyt myös mahdollisesti asioiden jälkikäteiseltä selvittelyltä.

Jos korjaat jotakin esitäytettyä matkakulutietoa, anna kaikki samaan luokkaan kuuluvien matkojen tiedot uudelleen. Jos käytät paperilomaketta, muista merkitä lomakkeeseen oikea verovuosi 2020.

Huomaa, että matkakustannukset vähennetään verotettavista tuloista, ei veroistasi. Käytännössä euromääräinen hyötysi on karkeasti laskien lisäveroprosenttisi suuruinen osuus vähennyskelpoisista kustannuksista.

Verojuristi vastaa: Miksi verottaja ei hyväksy koko matkakuluvähennystä?  (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

LOMAKE 1A tai Omavero

Työskenteletkö vakituisesti samassa paikassa, esim. työnantajasi toimistolla, varastolla tai myymälässä? Voit vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja verotuksessa, jos 750 euron omavastuuraja ylittyy. Ilmoita tällaisina asunnon ja työpaikan välisinä matkoina

 • päivittäisistä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakustannukset sekä
 • jos sinulla on toissijainen työpaikka, matkakustannukset toissijaisen työpaikan ja mahdollisen toisella paikkakunnalla sijaitsevan majoituspaikkasi välillä.

Vähennyksen määrä

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysten omavastuu on 750 euroa ja yläraja 7 000 euroa.

Täyden vähennyksen saat, jos matkakulusi ovat olleet vähintään 7 750 euroa. Mikäli olet ollut osan vuotta työttömänä, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on tällöinkin aina vähintään 140 euroa. Muilla perusteilla, esimerkiksi työttömyyden, opiskelun tai eläkkeelle jäämisen perusteella, omavastuuta ei pienennetä.

Työttömän tai opiskelijan matkakulut, lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta.

Verojuristi vastaa: Pienentääkö sairausloma matkakulujen omavastuuta? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Verojuristi vastaa: Lomautukseni kesti kolme kuukautta – miten vähennän työmatkakulut? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Verojuristi vastaa: Jäin eläkkeelle – pieneneekö eläkeläisen työmatkakulujen avastuu? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Verohallinto laskee omavastuuosuuden ja sen alennuksen viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella.

Älä vähennä omavastuuosuutta tai käytössäsi olleen työsuhdematkalipun arvoa itse, vaan ilmoita matkakulujen kokonaismäärä. Verohallinto tekee vähennykset viran puolesta.

HUOMAA: Voit vähentää matkakulut vain sellaisilta päiviltä, jolloin tosiasiallisesti olet käynyt työpaikallasi ja matkakustannuksia on syntynyt.

Esimerkiksi sairasloman, pidemmän työkomennuksen tai lomapäivien ajalta taikka etätyöskentelyn ajalta ei saa vähennystä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista.

Jos olet kulkenut asunnon ja työpaikan välillä THL:n 13.8.2020 antaman maskisuosituksen jälkeen ja ostanut itse maskit, voit vähentää myös maskien kulut asunnon ja työpaikan välisinä kuluina. Vähennyksen määrä on kaavamainen kaksi euroa jokaiselta päivältä, jolloin olet käynyt työpaikalla.

Verojuristi vastaa: Voinko vähentää itse hankkimani maskit verotuksessa? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Jos käynnit työpaikalla ovet etätyön vuoksi vähentyneet, voi olla, etteivät matkakulusi vuonna 2020 ylitä 750 euron omavastuuta.

Jos kuljet kimppakyydillä maksamatta kyydistä, et voi vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja.

Verojuristi vastaa: Saanko vähennyksen matkakustannuksista? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Jos olet ollut säännöllisesti työssä koko vuoden ja sinulla on ollut normaali vuosiloma, voit laskea vähennyksen 11 kuukaudelta. Työpäiviä täyteen työssäolokuukauteen katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvan keskimäärin 22.

Yrittäjän työmatkakulut

Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset henkilökohtaisella veroilmoituksellaan.

HUOMAA: Oikeuskäytännön mukaan kuitenkin vain sellainen osakeyhtiön osakas, joka nostaa yhtiöstään myös palkkaa, voi vähentää asunnon ja yrityksensä välisistä matkoista aiheutuneet kulut.

Taloustaidon yritysartikkeli: Yrittäjän matkakulut (Edellyttää yritysjäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.) 

Asunnon ja työpaikan väliset matkat, lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta

1A Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat (3005), lomake tai ilmoita Omaverossa

1A Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat, täyttöohje Verohallinnon verkkosivuilla

Näin ilmoitat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut Omaverossa, lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta

Halvin kulkuneuvo

Asunnon ja työpaikan väliset matkat vähennetään eri säännöin kuin varsinaiset työmatkat.

Voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset halvimmalla kulkuneuvolla. Vähennyksen saa omalla autolla vain poikkeuksellisesti.

Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Jos matkalla on käytettävissä useampi julkinen kulkuneuvo, lasketaan vähennys niistä halvimman mukaan.

Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kausi- tai sarjalippu.

Oma auto tai työsuhdeauto hyväksytään halvimmaksi kulkuneuvoksi, jos

 • julkisilla kulkuneuvoilla ei pääse kotoa työpaikalle.
 • julkista kulkuneuvoa käyttäen kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään 3 km.
 • odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Itse työmatkan kestolla ei ole verotuskäytännössä ollut merkitystä.
 • työmatka alkaa tai päättyy yöllä klo 00.00‒05.00.

Omaa autoa ei hyväksytä halvimmaksi kulkuneuvoksi esimerkiksi seuraavilla perusteilla:

 • joudut kuljettamaan lapset kouluun tai päiväkotiin töihin lähtiessäsi,
 • asunnon ja työpaikan väliseen matkaan kuluu selvästi vähemmän aikaa omalla autolla,
 • tarvitset autoa työssäsi työpäivän aikana.

Jos osalla matkaa on käytettävissä julkinen kulkuneuvo ja kulkuneuvojen vaihtopaikalla on pysäköintimahdollisuus, hyväksytään oma auto halvimmaksi kulkuneuvoksi vain osalle matkaa. Matkakulut saatetaan myös hyväksyä omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuorot). Liityntäpysäköinnistä aiheutuneita kustannuksia ei verohallinnon ohjeistuksen mukaan saa vähentää verotuksessa.

Älä vaadi matkakuluja vähennettäväksi omalla autolla, jollei sinulla ole perustetta katsoa oma auto halvimmaksi kulkuneuvoksi. Perusteettomasta vähennysvaatimuksesta voi seurata veronkorotus.

Jos sinulla on ollut useita eri työpaikkoja tai esimerkiksi kotiosoitteesi on muuttunut vuoden aikana, voit antaa tiedot kunkin matkan osalta erikseen.

Matkakuluvähennykset vuoden 2020 verotuksessa:

 • Oma auto 0,25 e/km
 • Työsuhdeauto 0,19 e/km
 • Moottoripyörä 0,16 e/km
 • Mopo 0,09 e/km
 • Polkupyörä 85 e/vuosi
 • Maskit 2 e/päivä

MUUT MATKAKULUT

Viikonloppumatkat kotiin

LOMAKE 1B tai Omavero

Oletko työskennellyt pidempään muualla kuin kotipaikkakunnallasi? Voit tietyissä tilanteissa vähentää matkakulut kotona käynneistä. Ilmoita viikonloppumatkoina kulut matkoista kotipaikkakunnalle

 • jos työskentelet vakituisesti eri paikkakunnalla kuin missä perheesi asuu ja asut viikot työntekopaikkakunnalla tai
 • jos työskentelet tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla muualla kuin kotipaikkakunnallasi.

Jos kyse on vakituisesta työskentelystä, voit vähentää matkat kotipaikkakunnallesi vain, jos sinulla on perhe. Matkat perheen vakituiselle asuinpaikkakunnalle voi vähentää kerran tai kaksi viikossa. Perheetön henkilö ei yleensä voi verotuksessa vähentää viikonloppumatkojen matkakuluja tällaisessa tilanteessa. Verotuksessa perheeksesi katsotaan

 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli,
 • avopuoliso, jonka kanssa olet ollut naimisissa tai jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi sekä
 • alaikäiset, huollettavanasi olevat lapsesi. Oikeuskäytännön mukaan muukin kuin lähivanhempi saa vähentää viikonloppumatkat sille paikkakunnalle, jossa on yhteishuollossa olevien alaikäisten lasten kanssa välillä asunut (KHO 2016:188). 

Jos työskentelet tilapäisesti vieraalla paikkakunnalla sijaitsevalla erityisellä työntekemispaikalla, voit vähentää viikonloppumatkojen kustannukset, vaikkei sinulla olisi perhettä. Valitse siis huolella, kummalla perusteella ilmoitat vaativasi viikonloppumatkojen matkakuluja veroilmoituksella vähennettäväksi. Tilapäiseksi katsotaan korkeintaan kolmen vuoden työskentely samassa kohteessa.

Verojuristi vastaa: Viikonloppumatka lasten luo – saanko vähennyksen matkakustannuksista? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.) 

Verojuristi vastaa: Saanko verotuksessa vähennyksen viikonloppumatkoista kotiini? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.) 

Viikonloppumatkat perheen luo, lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta

HUOMAA: Tilapäisen työkomennuksen keskeytyessä kotimatkat saa vähentää tulonhankkimiskuluina tosiasiassa käytetyn kulkuneuvon mukaan laskettuna ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa.

Tästä johtuen veroilmoituksessa täytyy ilmoittaa komennuksen katkeamisen syy. Pidempi työkomennus toisella paikkakunnalla katkeaa esimerkiksi sairas- ja vuosilomien sekä juhlapyhien ajaksi sekä tilanteessa, jossa majoitusta ei ole järjestetty tai työnantajan kanssa on sovittu työkomennuksen katkeamisesta. Vähennyksen määrä on 0,25 e/km, jos kuljit matkan omalla autolla.

Voit vähentää kulut vain siltä osin kuin työnantajasi ei ole niitä korvannut. Jos työnantajasi on korvannut osan kuluista, vähennä viikonloppumatkoja koskevasta omasta vähennysvaatimuksestasi työnantajasi maksama osuus. Omaverossa tämä onnistuu vain rukkaamalla matkojen kilometrimäärää tai käyntikertoja niin, että vähennysvaatimukseksi tulee työnantajan maksamalla osuudella vähennetty euromäärä.

Muut kuin työkomennuksen keskeytyessä tehdyt viikonloppumatkat vähennetään asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevien sääntöjen mukaisesti halvimmalla kulkuneuvolla. Nämä viikonloppumatkat vähennetään verotuksessa vain siltä osin kuin ne yhdessä muiden asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen kanssa ovat yli 750 euroa ja enintään 7 000 euroa.

Käytännössä halvimmaksi kulkuneuvoksi voidaan katsoa oma auto vain silloin, jos julkista liikennettä käyttäen et lainkaan ehtisi käydä kotona viikonlopun aikana tai sitä ei ole käytettävissä.  Tämän vuoksi veroilmoituksella kysytään erikseen matkakuluja julkisella ja muulla kuin julkisella liikenteellä sekä syytä muun julkisen kulkuneuvon käyttämiselle ja viikonloppumatkan vähentämiselle.

1B Matkakulut – Viikonloppumatkat (3010), lomake tai Omavero

1B Matkakulut – Viikonloppumatkat, täyttöohje Verohallinnon verkkosivuilla

Matkat toissijaiselle työpaikalle

LOMAKE 1C tai Omavero

Oletko työskennellyt säännöllisesti kahdessa työnantajasi toimipaikassa eri paikkakunnilla? Jollei työnantajasi ole korvannut matkoja, ilmoita matkoina toissijaiseen työpaikkaan

 • matkakulusi kotoa tai varsinaiselta työpaikaltasi toissijaiselle työpaikalle sekä
 • matkakulusi kotoa tai varsinaiselta työpaikaltasi toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi järjestettyyn majoitukseen.

Nämä matkakulut vähennetään ilman omavastuuta ja enimmäismäärää tulonhankkimiskuluna. Vähennyksen määrä on 0,25 e/km, jos kuljit matkan omalla autolla.

HUOMAA: Voit vähentää kulut vain siltä osin kuin työnantajasi ei ole niitä korvannut. Jos annat tiedot paperilomakkeella, älä kuitenkaan vähennä työnantajasi mahdollisesti maksamaa korvausta itse kuluistasi, vaan ilmoita veroilmoituksen erittelyssä matkakustannusten kokonaismäärä ja erikseen työnantajan maksamien verovapaiden matkakustannusten korvausten määrä.

Sinulla on toissijainen työpaikka, jos työskentelet säännöllisesti kahdella tai useammalla paikkakunnalla saman työnantajan toimipaikoissa. Toissijainen työpaikka on yleensä se työnantajan toimipaikka, jossa työskentelet vähemmän. Ensisijaiselle varsinaiselle työpaikalle tehdyt matkat vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkoina.

Matkat toissijaiselle työpaikalle, lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta

1C Matkakulut – Matkat toissijaiselle työpaikalle (3015) tai Omavero

1C Matkakulut – Matkat toissijaiselle työpaikalle, täyttöohje Verohallinnon verkkosivuilla

Erityisalan matkat ja muut tulonhankkimismenona vähennettävät matkat

LOMAKE 1D tai Omavero

Oletko tehnyt vuonna 2020 työmatkan muualle kuin varsinaiselle työpaikallesi tai työskenteletkö erityisalalla ilman varsinaista työpaikkaa? Jollei työnantajasi ole korvannut sinulle matkoja näihin tilapäisiin työkohteisiin, saat vaatia matkakuluja vähennettäväksi verotuksessa.

Ilmoita matkakulut tulonhankkimismenoina vähennettävinä matkoina, jos

 • työskentelet erityisalalla eikä sinulla ole varsinaista työpaikkaa tai
 • olet matkustanut työtehtäviesi vuoksi työskentelemään tilapäisesti muualle kuin varsinaiselle työpaikallesi.

Erityisaloilla tarkoitetaan aloja, joilla työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala.

Erityisalojen matkat, lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta.

Verojuristi vastaa: Voiko matkat kesätyöpaikalle vähentää ilman omavastuuta? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Niin erityisalojen päivittäiset matkat kuin muutkin asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkat voi vähentää tulonhankkimiskuluna ilman 750 euron omavastuuosuutta ja asunnon ja työpaikan välisten matkojen 7 000 euron ylärajaa. Vähennyksen määrä on 0,25 e/km, jos kuljit matkan omalla autolla.

HUOMAA: Voit vähentää kulut vain siltä osin kuin työnantajasi ei ole niitä korvannut. Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, ilmoita lomakkeen alussa kohdassa 2 yhteenlasketut matkakulusi vuodessa vähennettynä työnantajan mahdollisesti maksamalla korvauksella. Erittele veroilmoituksella lisäksi matkakustannusten kokonaismäärä ja työnantajan maksamien verovapaiden matkakustannusten korvausten määrä.

Muista kustannusten erittelyn lisäksi merkitä paperilomakkeelle työmatkojen yhteenlaskettu määrä vuodessa – muuten vähennysvaatimuksesi ei tallennu Verohallinnon järjestelmään oikein ja jää pahimmassa tapauksessa huomioimatta.

Verojuristi vastaa: Työnantajani ei maksa kilometrikorvausta – miten vähennän matkakuluni? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.)

Huomaa, että tilapäiseksi katsotaan vuoden 2020 verotuksessa enintään kolmen vuoden pääasiallinen työskentely samassa kohteessa. Kolmen vuoden jälkeen työkohde katsotaan varsinaiseksi työpaikaksi. Tämän vuoksi veroilmoituksella kysytään tietoja työskentelyn kestosta kohteittain.

Mikä on työmatka? Lue lisää työmatkoista Verohallinnon sivuilta.

1D Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat, esim. erityisalojen matkakulut (3020)

1D Matkakulut – Tulonhankkimismenoina vähennettävät matkat, täyttöohje Verohallinnon verkkosivuilla

Taloustaidon artikkeli: Kotoa töihin, töistä kotiin: Mitä saa vähentää verotuksessa? (Edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista jäsenalueelle.) 

Matkakustannusten vähentäminen palkansaajan verotuksessa, lue lisää Verohallinnon ohjeesta.

Kati Malinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakiasianjohtaja 

Artikkeli on julkaistu 9.3.2021.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.