There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2021 ja kotitalousvähennys - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2021 ja kotitalousvähennys

Muista vaatia kotitalousvähennys, jos olet teettänyt yrittäjällä esimerkiksi remontin kotonasi tai ostanut yritykseltä siivouspalvelun. 

Voit saada kotitalousvähennystä veroistasi enimmillään 2 250 euroa vuoden 2021 verotuksessa. Täyden kotitalousvähennyksen voi saada riippumatta siitä, onko työ tavanomaista kotitaloustyötä, hoiva- ja hoitotyötä vai asunnon perusparannus- ja kunnossapitotyötä.

Tulojen suuruus ei vaikuta kotitalousvähennyksestä saatavan hyödyn suuruuteen. Jos saat kotitalousvähennystä esimerkiksi 500 euroa, verosi pienenevät saman verran. Jos tulosi ovat hyvin pienet, saattaa kotitalousvähennys tosin olla suurempi kuin tuloistasi määrätyt verot, jolloin osa kotitalousvähennyksen hyödystä jää saamatta.

Kotitalousvähennys puolisoilla

Voit saada puolisosi kanssa yhteensä 4 500 euron vähennykset. Samoja kustannuksia ei voi vähentää kahteen kertaan molempien veroilmoituksilla.

HUOMAA! Jos verovelvolliskohtainen vähennyksen 2 250 euron yläraja ei ylity, kannattaa vähennystä vaatia vain toiselle puolisolle. Näin 100 euron henkilökohtainen omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Jos vähennystä vaatineen verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen tai vähennyksen vaadittu määrä ylittää enimmäismäärän, vähentämättä jäänyt määrä siirretään viran puolesta toiselle puolisolle. Kotitalousvähennys tulee näin hyödynnettyä perheen sisällä.

Puolisoina pidetään myös avopuolisoita, joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jotka ovat aikaisemmin keskenään olleet naimisissa.

Miten kotitalousvähennys lasketaan?

  • Saat maksimivähennyksen eli 2 250 euroa (v. 2021) kotitalousvähennystä, kun maksat yritykselle työstä 5 875 euroa. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. (5 875*40 % - 100 euron omavastuu = 2 250 euroa.)
  • Puolisot saavat täyden vähennyksen, kun esimerkiksi yritykselle maksettu työn osuus laskulla on 11 750 euroa.
  • Jos palkkaat työntekijän, maksivähennyksen saat, kun maksat palkkaa noin 7 830 euroa (josta saa vähentää 15 % v. 2021) ja kokonaan palkkaan liittyviä työnantajan sivukuluja arviolta 15 % (15 % x 7 833,33 + 15 % x 7 833,33 - 100 = 2 250,00 euroa).
  • Vähennystä ei tarvitse itse laskea.

Vähennykseen oikeuttava työ

Kotitalousvähennyksen saa kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä. Tällaista on esimerkiksi siivous, ruoanlaitto ja ruohonleikkuu.

Vähennyksen saa myös tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, kuten lasten, vammaisten tai vanhusten hoidosta. Myös ulkoilussa auttaminen, syöttäminen ja kylvettäminen oikeuttavat vähennykseen. Vähennystä ei saa esimerkiksi kotisairaanhoitajan tai kampaajan kotona tekemästä työstä.

Lisäksi vähennyksen saa asunnon ja vapaa-ajanasunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä, kuten keittiön ja kylpyhuoneen remontista tai rakennusten ulkokunnostuksesta. Myös koneella tehdyn työn osuus työkorvauksesta oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmään siirtymisen kustannuksista suuri osa aiheutuu poraustyöstä.

HUOMAA! Asunnon kunnossapitotyönä ei yleensä pidetä kodin koneiden ja laitteiden korjaus- tai asennustyötä. Poikkeuksena ovat tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyö, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Osana laajempaa keittiöremonttia myös esimerkiksi jääkaapin tai uunin asennus oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Uudisrakentamisesta tai siihen verrattavasta rakentamisesta ei saa vähennystä. Tällaista on esimerkiksi rakennuksen laajentaminen tai kylmätilojen muuttaminen asuinkäyttöön tai grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen.

Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että laajakin vanhan rakennuksen asuintilojen perusparannus oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Vähennykseen oikeuttavat myös kattamattomien rakennelmien, kuten pation, aidan tai laiturin rakennuttaminen ennestään rakennetun rakennuksen yhteyteen.

Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiön osakas saa vähennyksen vain omalle kunnossapitovastuulleen kuuluvista töistä. Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvista töistä kotitalousvähennystä ei voi saada.

Parvekelasituksia koskee KHO:n ratkaisuun perustuva poikkeus. Vaikka parveke kuuluisi yhtiön vastuulle, voi osakas saada kotitalousvähennyksen parvekelasituksen työkustannusten perusteella, jos asunto-osakeyhtiö ei osallistu kustannuksiin eikä niitä veloiteta osana yhtiövastikkeita.

Rivitaloyhtiöissä on asunnon välittömässä yhteydessä oleva piha-alue yleensä ainoastaan osakkaan käytössä. Myös tällaiselle piha-alueelle tehty työ voidaan katsoa tehdyksi tosiasiallisesti osakkaan hallinnassa olevalla piha-alueella, vaikka piha-alueen hallinnasta ei olisi erikseen yhtiöjärjestyksessä mainittu. Vain henkilökohtaisessa käytössään olevalla piha-alueella tehdyistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä osakas saa kotitalousvähennyksen, jos muut kotitalousvähennyksen edellytykset täyttyvät.

Tukien ja vakuutuskorvausten vaikutus

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea tai työnantajana toimivalle kotitaloudelle maksettavaa palkkatukea.

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli estävät vähennyksen saamisen vain niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, vaikka kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Vähennystä ei myöskään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Enää ei ole mahdollista saada kotitalousvähennystä, jos on saatu energia-avustusta lämmitystapamuutoksiin.

Pientaloille lämmitystapamuutoksiin myönnettävä energia-avustus, joka myönnettiin jo kumotun lain nojalla asuntojen korjaus-, energia-, ja terveyshaitta-avustuksia koskevan lain nojalla ei estänyt kotitalousvähennyksen saamista. Jos sait tällaista asuinrakennuksen ja asunnon korjausavustusta pientalon lämmitystapamuutokseen vuonna 2016 etkä ole vaatinut kotitalousvähennystä, sinulla on aikaa tehdä oikaisuvaatimus verotukseesi vuoden 2022 aikana. 

Kotitalousvähennystä ei saa siitä osuudesta työtä, jonka vakuutusyhtiö on korvannut.

Vähennyskelpoiset kustannukset

Työkorvaus

Yrittäjälle tai yritykselle vuonna 2021 maksetusta työn osuudesta saat vähentää 40 prosenttia. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos maksat myös materiaaleista tai matkakuluista, pyydä yritykseltä sellainen lasku, josta selviää työn osuus.

Vähennyksen tekeminen edellyttää, että yritys tai yrittäjä on ennakkoperintärekisterissä. Voit tarkistaa asian internetistä Yritys- ja yhteisörekisteristä  tai soittamalla Verohallintoon.

Palkka

Jos olet maksanut palkkaa kotitaloudessasi työskentelevälle työntekijälle, saat vähentää 15 prosenttia vuonna 2021 maksamasi palkan määrästä.

Lisäksi saat vähentää kokonaisuudessaan maksamasi palkan sivukulut eli työnantajan sairausvakuutusmaksun, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun sekä tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Työn tekemispaikka

Kotitalousvähennyksen voi saada vakituisessa asunnossa, kakkosasunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Asuntoon kuuluvat myös piha-alue ja sillä sijaitsevat asumiseen liittyvät rakennukset, kuten autotalli ja sauna. Asunnon hallintatavalla ei ole merkitystä, kyseessä voi olla oma tai vuokrattu asunto.

Kotitalousvähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty sinun tai puolisosi (tai kuolleen puolisosi) vanhempien, isovanhempien tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa, jos maksat siitä aiheutuneet kulut joko itse tai puolisosi maksaa ne.

Vähennyksen voi saada myös, jos vähennykseen oikeuttavaa työtä tehdään yksityisessä palvelutalossa asuvan henkilön omissa tiloissa. Sen voi saada myös kunnallisessa palvelutalossa asuvan omissa tiloissa teetetyn vähennyskelpoisen työn perusteella, jos kunnan sopimus ei kata töitä eikä niitä varten ole saatu kunnan myöntämää palveluseteliä.

Jos kesämökki on suvun yhteiskäytössä, on kotitalousvähennykseen oikeus kaikilla mökkiä käyttäneillä, jotka ovat osallistuneet korjauskustannuksiin. Vähennys myönnetään siinä suhteessa, missä kukin on korjauskustannuksiin osallistunut.

Sijoitusasuntoon kohdistuvista töistä ei saa kotitalousvähennystä, ellei vuokralaisena ole edellä mainittu sukulainen.

Myös työ ulkomailla voi oikeuttaa vähennykseen

Kotitalousvähennyksen saa myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- ja ilmoituslaiminlyöntejä tai kirjanpidon laiminlyöntejä.

Esimerkiksi Espanjassa sijaitsevan loma-asunnon remonttitöistä voi siis vaatia kotitalousvähennystä, jos työkorvaus maksetaan espanjalaiselle yritykselle.

Verohallinto haluaa selvityksen yrityksestä. Selvitys voi olla kyseisen valtion veroviranomaisen antama todistus tai lomake 14C, jossa on kyseisen valtion veroviranomaisen merkinnät. Samat tiedot voi ilmoittaa Omaverossa.

Vähennyksen edellytykset voidaan osoittaa myös sillä, että työkorvauksen saaja on merkitty kyseisessä valtiossa Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin. Toisessa valtiossa olevaa rekisteriä pidetään Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavana rekisterinä, jos kyseiseen rekisteriin merkitsemisen ja sieltä poistamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin Suomessa.

Kotitalousvähennys voidaan myöntää myös ulkomailla olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Vähennyskelpoisia ovat myös palkan perusteella ulkomailla maksetut ja Suomen työnantajan sairausvakuutusmaksua, pakollista työeläkemaksua, tapaturmavakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua vastaavat työnantajan maksettavaksi jäävät palkan sivukulut niiden määrästä riippumatta.

Oikaisuvaatimuksella voi vuoden 2022 aikana vaatia jälkikäteen aiempina vuosina teetetyistä töistä kotitalousvähennystä vuosilta 2016, 2019 ja 2020.

Vaadi kotitalousvähennys Omaverossa tai lomakkeella

● OMAVERO tai LOMAKE 14A: Työkorvaukset yritykselle

● OMAVERO tai LOMAKE 14B: Palkat työntekijälle

● OMAVERO tai LOMAKE 14C: Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten

Vähennys voi olla esitäytetyllä veroilmoituksella valmiina, jos olet hakenut muutosta verokorttiisi vähennyksen vuoksi.

Tarkista kuitenkin, onko kotitalousvähennys veroilmoituksessa. Jos tiedot puuttuvat, lisää ne. 

HUOMAA! Pidä vuoden 2021 laskut ja kuitit tallessa vuoden 2024 loppuun asti.

Kotitalousvähennyksen parannukset koskevat vasta vuotta 2022

Kotitalousvähennystä on vuoden 2021 jälkeen parannettu. Vähennys on aiempaa suurempi, jos teetät kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luovut öljylämmityksestä. Nämä parannukset koskevat kuitenkin vasta vuonna 2022 tehtäviä töitä. Niitä ei ilmoiteta tämän kevään veroilmoituksessa. 

Merja-Liisa Huolma-Lakari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 7.3.2022.

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.