There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2021 ja muiden korkojen vähentäminen - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2021 ja muiden korkojen vähentäminen

Tulonhankkimisvelan korot

Korkojen vähennysoikeus koskee myös sellaista lainaa, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. 

Tulonhankkimislaina kohdistuu esimerkiksi vuokralla olevaan huoneistoon, yhtiöosuuden hankintaan tai pörssiosakkeisiin.

Sellaista korkoa ei kuitenkaan saa vähentää, joka kohdistuu korkotulon lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettuun korkotuloon tai mainitun lain mukaisen joukkovelkakirjan luovutuksen yhteydessä saatuun jälkimarkkinahyvitykseen. Myöskään vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen hankkimiseen tai pitkäaikaissäästämissopimukseen otetun lainan korkoja ei saa vähentää.

Alihintaista huoneiston vuokrausta esimerkiksi perhesyistä ei pidetä tulonhankintana eikä verotuskäytännön mukaan tällaiseen asunnon hankintaan otetun lainan korkoja saa vähentää. 

Takausvelan korot

Takaajalla tai muun vakuuden asettajalla on oikeus vähentää sitoumuksensa perusteella suorittamansa velan tai sen suorittamista varten ottamansa velan korot, jotka ovat kertyneet siitä alkaen, kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi. Nämä korot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia vain, jos alkuperäisellä velallisella olisi ollut oikeus niiden vähentämiseen elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kohdistuvina korkoina.

Jos alkuperäinen velallinen on vastuunsa perusteella maksanut takaajalle tai muulle vakuuden asettajalle hyvityksen, hänellä on oikeus korkoa koskevien säännösten mukaan vähentää siihen sisältyvä velan korkoa vastaava osuus.

HUOMAA! Opintolainan korkovähennysoikeus on poistettu vuoden 2015 verotuksesta alkaen. Myöskään henkilökohtaisessa käytössä olevan kesämökin, auton, veneen tai lomamatkan hankintaan otetut velan korot eivät ole vähennyskelpoisia. Samoin harrastustoimintaan liittyvän velan korot ovat vähennyskelvottomia.

Hanna Silander

Kirjoittaja on Veronmaksajin Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 7.3.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.