There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2021 ja osakaslainat - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2021 ja osakaslainat

Omistajayrittäjä, muistathan ottaa osakaslainan huomioon osinkoverosuunnittelussasi.

MIKÄ OMISTAJAYRITTÄJÄ? Omistajayrittäjä tarkoittaa, että omistat elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 10 % tai teillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä puolisoa ja vuonna 2004 tai sen jälkeen syntynyttä lasta.

OMAVERO tai LOMAKE 13 

Jos olet omistajayrittäjä ja olet nostanut osakaslainaa siten, että se on ollut yhtiölle saatavana osinkoverojen laskennan pohjana olevalla tilinpäätöshetkellä, vähennetään osakaslaina elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeidesi arvosta. Tämä lähes poikkeuksetta pienentää verotuksessa huojennettujen pääomatuloina verotettavien osinkojen määrää.

Jos et ole ymmärtänyt ottaa osakaslainan osakkeittesi arvoa vähentävää määrää huomioon osinkojen mitoituksessa, johtaa tämä helposti ansiotuloina verotettavien osinkojen määrän kasvuun, vaikka olisit toisin suunnitellut.

Kun taas aikanaan maksat osakaslainan takaisin yhtiölle, pyri varmistamaan, että sinulla on riittävästi pääomatuloja, joista vähentää takaisinmaksettu määrä.

Muuten voi pahimmassa tapauksessa käydä niin, että näennäisesti vähennyskelpoisesta takaisinmaksetusta osakaslainasta jääkin verohyöty saamatta.

Osakaslainojen nostaminen ja takaisinmaksaminen olisi verotuksen kannalta järkevää ajoittaa niin, että nostettaessa pääomatulojesi määrä ei ylittäisi 30 000 euroa, johon asti pääomatuloista maksetaan 30 prosenttia veroa. Ylittävältä osin veroprosentti on 34. Lainojen jakamisesta eri vuosille voi olla hyötyä.

Vastaavasti takaisinmaksu olisi hyvä hoitaa sellaisena vuonna, jona pääomatulot ylittävät 30 000 euroa. Näin vähennysvaikutus kohdistuu 34 prosentin verokantaan ja verohyöty on suurempi.

Huonoin tilanne on silloin, jos osakaslainaa nostettaessa joudutaan maksamaan 34 prosenttia veroa ja takaisin maksettaessa saadaan verovähennys 30 prosentin mukaan tai vähennystä ei päästä tekemään lainkaan.

Kun nostat osakaslainaa, voit myös pyrkiä estämään taikka pienentämään osakaslainan nostosta pääomatuloiksi tuloutuvan määrän esimerkiksi realisoimalla luovutustappioita sijoitusomaisuudestasi.

Vastaavasti jos joskus myöhemmin sinulla on vanhenemassa luovutustappioita, voit estää näiden vanhenemisen kuittaamalla näitä luovutustappioita pääomatuloiksi tuloutuvaa osakaslainaa vastaan.  

Verovähennys takaisinmaksusta

Jos maksoit vuonna 2021 takaisin sellaista pääomatulona verotettua osakaslainaa, jonka olet nostanut aikaisintaan vuonna 2016 ja viimeistään vuonna 2020, takaisin maksettu määrä on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle pääomatuloista tehtävien vähennysten ja velkojen ryhmään.

Osakaslainojen takaisinmaksuista saatava verovähennys pääomatuloista edellyttää, että laina on maksettu takaisin viiden vuoden kuluessa lainan nostovuoden päättymisen jälkeen. 

Osakaslaina pääomatulona

Jos nostit osakeyhtiöstä osakaslainaa vuonna 2021 etkä maksanut lainaa kokonaan takaisin vuoden 2021 aikana, 31.12.2021 maksamatta oleva määrä tästä lainasta on merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle pääomatulojen ryhmään.

Osakeyhtiöstä vuoden 2021 aikana otettu laina on lainansaajan pääomatuloa, mikäli lainaa ei ole maksettu yhtiölle takaisin vuoden loppuun mennessä ja olet omistajayrittäjä. 

Osakaslainan ilmoittaminen

OMAVERO tai LOMAKE 13

Verotusta varten osakaslaina pitää ilmoittaa ainakin kolmesta eri syystä: tulona verottamisen, verovähennyksen sekä osinkoverotuksen takia.

Tarkista kuitenkin ensin, ovatko tiedot jo valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa.

HUOMAA! Jos veroilmoituksen tiedot osakaslainoista ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Esitäytetyt tiedot nostetuista ja takaisin maksetuista osakaslainoista perustuvat osakeyhtiön antamaan vuosi-ilmoitukseen.

Jos osakaslainaa ei ole merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tai esitäytetty tieto nostetusta tai takaisin maksetusta osakaslainasta ei pidä paikkaansa, ilmoita osakeyhtiöstä vuonna 2021 nostetut ja vuoden lopussa 31.12.2021 maksamatta olleet osakaslainat tai takaisin maksamasi osakaslaina sekä osakeyhtiön nimi ja Y-tunnus Omaverossa tai lomakkeella 13. Jokainen osakaslainaa saanut perheenjäsen antaa tarvittaessa oman ilmoituksen.

HUOMAA! Vaikka vuoden 2021 aikana ei olisi nostettu osakaslainaa, omistajayrittäjän täytyy muistaa antaa tiedot aiemmin nostetusta osakaslainasta.

Osinkoverotuksessasi tehtävää osakaslainavähennystä varten osakaslainan määrä on ilmoitettava, jos osakaslainaa oli silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2020 päättyi ja olit samalla hetkellä omistajayrittäjä*. Ilmoita lainan määrä sinä päivänä, jona osakeyhtiön tilikausi vuonna 2020 päättyi.

Juha-Pekka Huovinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 7.3.2022.

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.