There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2022 ja kotitalousvähennys - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2022 ja kotitalousvähennys

Muista vaatia kotitalousvähennys, jos olet teettänyt esimerkiksi remontin kotonasi tai ostanut siivouspalvelun.

OMAVERO tai LOMAKKEET 14A, 14B, 14C

Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen enimmäismäärää on väliaikaisesti korotettu 3 500 euroon vuodessa koskien kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä sekä öljylämmityksestä luopumista. Näistä töistä kotitalousvähennyksenä voit vähentää 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta tai 30 prosenttia maksetusta palkasta ja palkan sivukuluista.

Korotus on väliaikainen siten, että se koskee kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä vuosina 2022–2023 ja öljylämmityksestä luopumista vuosina 2022–2027. 

Muista kuin edellä mainituista kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä vähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa ja vähentää voit 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksetun palkan määrästä sekä palkan sivukulut. 

Vähennyksen enimmäismäärään 3 500 euroon voi sisältyä enintään 2 250 kunnossapito- ja remonttityötä.  Omavastuu on kaikissa tapauksissa 100 euroa vuodessa henkilöltä. 

Koska kotitalousvähennys vähennetään veroista, tulojen suuruus ei vaikuta kotitalousvähennyksestä saatavan hyödyn suuruuteen. Jos saat kotitalousvähennystä esimerkiksi 500 euroa, verosi pienenevät saman verran. Jos tulosi ovat hyvin pienet, saattaa kotitalousvähennys tosin olla suurempi kuin tuloistasi määrätyt verot. Jollei puolisonkaan veroista voida tehdä vähennystä, osa kotitalousvähennyksen hyödystä jää saamatta. 

Kotitalousvähennys puolisoilla

Voit saada puolisosi kanssa yhteensä enimmillään 7 000 euron kotitalousvähennyksen vuonna 2022. Samoja kustannuksia ei voi vähentää kahteen kertaan molempien veroilmoituksilla.

HUOMAA! Jos verovelvolliskohtainen vähennyksen 3 500 tai 2 250 euron yläraja ei ylity, kannattaa vähennystä vaatia vain toiselle puolisolle. Näin 100 euron henkilökohtainen omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Jos vähennystä vaatineen verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen tai vähennyksen vaadittu määrä ylittää enimmäismäärän, vähentämättä jäänyt määrä siirretään viran puolesta toiselle puolisolle. Kotitalousvähennys tulee näin hyödynnettyä perheen sisällä.

Puolisoina pidetään myös avopuolisoita, joilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jotka ovat aikaisemmin keskenään olleet naimisissa. 

Miten lasketaan korotettu kotitalousvähennys?

  • Saat maksimivähennyksen eli 3 500 euroa (v. 2022) kotitalousvähennystä, kun maksat yritykselle työstä 6 000 euroa (6 000*60 % - 100 euron omavastuu = 3 500 euroa). Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta.
  • Puolisot saavat täyden vähennyksen, kun esimerkiksi yritykselle maksettu työn osuus laskulla on 12 000 euroa.
  • Jos palkkaat työntekijän, maksimivähennyksen saat, kun maksat palkkaa 8 000 euroa (josta saa vähentää 30 % v. 2022) ja kokonaan palkkaan liittyviä työnantajan sivukuluja arviolta 15 % (30 % x 8 000 + 15 % x 8 000 – 100 = 3 500 euroa).
  • Vähennystä ei tarvitse itse laskea. 

Vähennykseen oikeuttava työ

Korotettua kotitalousvähennystä saa, jos teettää kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai luopuu öljylämmityksestä. Kotitalousvähennyksen saa kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä. Tällaista on esimerkiksi siivous, ruoanlaitto ja ruohonleikkuu.

Vähennyksen saa myös tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, kuten lasten, vammaisten tai vanhusten hoidosta. Myös ulkoilussa auttaminen, syöttäminen ja kylvettäminen oikeuttavat vähennykseen. Vähennystä ei saa esimerkiksi kotisairaanhoitajan tai kampaajan kotona tekemästä työstä.

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan sellaisia lämmitysjärjestelmän muutostoimenpiteitä, joilla poistetaan öljylämmitysjärjestelmä ja jonka tilalle korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan muu lämmitysjärjestelmä kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä. 

Pienemmän kotitalousvähennyksen saa asunnon ja vapaa-ajanasunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä, kuten keittiön ja kylpyhuoneen remontista tai rakennusten ulkokunnostuksesta. Myös koneella tehdyn työn osuus työkorvauksesta oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmään siirtymisen kustannuksista suuri osa aiheutuu poraustyöstä.

Asunnon kunnossapitotyönä ei yleensä pidetä kodin koneiden ja laitteiden korjaus- tai asennustyötä. Poikkeuksena ovat tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyö, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Osana laajempaa keittiöremonttia myös esimerkiksi jääkaapin tai uunin asennus oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Uudisrakentamisesta tai siihen verrattavasta rakentamisesta ei saa vähennystä. Tällaista on esimerkiksi rakennuksen laajentaminen tai kylmätilojen muuttaminen asuinkäyttöön tai grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen.

Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, että laajakin vanhan rakennuksen asuintilojen perusparannus oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Vähennykseen oikeuttavat myös kattamattomien rakennelmien, kuten pation, aidan tai laiturin rakennuttaminen ennestään rakennetun rakennuksen yhteyteen.

Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiössä

Asunto-osakeyhtiön osakas saa vähennyksen vain omalle kunnossapitovastuulleen kuuluvista töistä. Asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvista töistä kotitalousvähennystä ei voi saada.

Parvekelasituksia koskee KHO:n ratkaisuun perustuva poikkeus. Vaikka parveke kuuluisi yhtiön vastuulle, voi osakas saada kotitalousvähennyksen parvekelasituksen työkustannusten perusteella, jos asunto-osakeyhtiö ei osallistu kustannuksiin eikä niitä veloiteta osana yhtiövastikkeita ja osakas on itse hankkinut parvekelasit.

Rivitaloyhtiöissä on asunnon välittömässä yhteydessä oleva piha-alue yleensä ainoastaan osakkaan käytössä. Myös tällaiselle piha-alueelle tehty työ voidaan katsoa tehdyksi tosiasiallisesti osakkaan hallinnassa olevalla piha-alueella, vaikka piha-alueen hallinnasta ei olisi erikseen yhtiöjärjestyksessä mainittu. Vain henkilökohtaisessa käytössään olevalla piha-alueella tehdyistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä osakas saa kotitalousvähennyksen, jos muut kotitalousvähennyksen edellytykset täyttyvät.

Tukien ja korvausten vaikutus

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaa työsuoritusta varten on saatu omaishoidon tukea, kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli, lasten kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea tai työnantajana toimivalle kotitaloudelle maksettavaa palkkatukea.

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli estävät vähennyksen saamisen vain niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, vaikka kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Vähennystä ei myöskään myönnetä asunnon kunnossapito- tai perusparannustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön varoista korjausavustusta. Kotitalousvähennykseen ei ole oikeutta myöskään, jos on saatu energia-avustusta lämmitystapamuutoksiin.

Kotitalousvähennystä ei saa siitä osuudesta työtä, jonka vakuutusyhtiö on korvannut.

Vähennyskelpoiset kustannukset

Työkorvaus

Yrittäjälle tai yritykselle vuonna 2022 maksetusta työn osuudesta saat vähentää 60 prosenttia tai 40 prosenttia riippuen työstä. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos maksat myös materiaaleista tai matkakuluista, pyydä yritykseltä sellainen lasku, josta selviää työn osuus.

Vähennyksen tekeminen edellyttää, että yritys tai yrittäjä on ennakkoperintärekisterissä. Voit tarkistaa asian internetistä yritys- ja yhteisörekisteristä osoitteessa www.ytj.fi tai soittamalla Verohallintoon.

Palkka

Jos olet maksanut palkkaa kotitaloudessasi työskentelevälle työntekijälle, saat vähentää riippuen työstä joko 30 prosenttia tai 15 prosenttia vuonna 2022 maksamasi palkan määrästä.

Lisäksi saat vähentää kokonaisuudessaan maksamasi palkan sivukulut eli työnantajan sairausvakuutusmaksun, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun sekä tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Työn tekemispaikka

Kotitalousvähennyksen voi saada vakituisessa asunnossa, kakkosasunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Asuntoon kuuluvat myös piha-alue ja sillä sijaitsevat asumiseen liittyvät rakennukset, kuten autotalli ja sauna. Asunnon hallintatavalla ei ole merkitystä, kyseessä voi olla oma tai vuokrattu asunto.

Kotitalousvähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty sinun tai puolisosi (tai kuolleen puolisosi) vanhempien, isovanhempien tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa, jos maksat siitä aiheutuneet kulut joko itse tai puolisosi maksaa ne.

Vähennyksen voi saada myös, jos vähennykseen oikeuttavaa työtä tehdään yksityisessä palvelutalossa asuvan henkilön omissa tiloissa. Sen voi saada myös kunnallisessa palvelutalossa asuvan omissa tiloissa teetetyn vähennyskelpoisen työn perusteella, jos kunnan sopimus ei kata töitä eikä niitä varten ole saatu kunnan myöntämää palveluseteliä.

Jos kesämökki on suvun yhteiskäytössä, on kotitalousvähennykseen oikeus kaikilla mökkiä käyttäneillä, jotka ovat osallistuneet korjauskustannuksiin. Vähennys myönnetään siinä suhteessa, missä kukin on korjauskustannuksiin osallistunut.

Sijoitusasuntoon kohdistuvista töistä ei saa kotitalousvähennystä, ellei vuokralaisena ole edellä mainittu sukulainen.

Vähennys voi olla esitäytetyllä veroilmoituksella valmiina, jos olet hakenut muutosta verokorttiisi vähennyksen vuoksi.

Tarkista kuitenkin, onko kotitalousvähennys veroilmoituksessa. Jos tiedot puuttuvat, lisää ne.

Myös työ ulkomailla voi oikeuttaa vähennykseen

Kotitalousvähennyksen saa myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta, jos verovelvollinen osoittaa, ettei suorituksen saajalla ole olennaisia verotukseen liittyviä maksu- ja ilmoituslaiminlyöntejä tai kirjanpidon laiminlyöntejä.

Esimerkiksi Espanjassa sijaitsevan loma-asunnon remonttitöistä voi siis vaatia kotitalousvähennystä, jos työkorvaus maksetaan espanjalaiselle yritykselle.

Verohallinto haluaa selvityksen yrityksestä. Selvitys voi olla kyseisen valtion veroviranomaisen antama todistus tai lomake 14C, jossa on kyseisen valtion veroviranomaisen merkinnät. Samat tiedot voi ilmoittaa Omaverossa.

Vähennyksen edellytykset voidaan osoittaa myös sillä, että työkorvauksen saaja on merkitty kyseisessä valtiossa Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavaan rekisteriin. Toisessa valtiossa olevaa rekisteriä pidetään Suomen ennakkoperintärekisteriä vastaavana rekisterinä, jos kyseiseen rekisteriin merkitsemisen ja sieltä poistamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin Suomessa.

Kotitalousvähennys voidaan myöntää myös ulkomailla olevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksetusta palkasta.

Vähennyskelpoisia ovat myös palkan perusteella ulkomailla maksetut ja Suomen työnantajan sairausvakuutusmaksua, pakollista työeläkemaksua, tapaturmavakuutusmaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja ryhmähenkivakuutusmaksua vastaavat työnantajan maksettavaksi jäävät palkan sivukulut niiden määrästä riippumatta.

Oikausvaatimus

Oikaisuvaatimuksella voi vuoden 2023 aikana vaatia jälkikäteen aiempina vuosina teetetyistä töistä kotitalousvähennystä vuosilta 2020 ja 2021. Vähennyksen enimmäismäärä oli tuolloin kaikista vähennykseen oikeuttavista töistä 2 250 euroa ja vähentää voi 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksetun palkan määrästä sekä palkan sivukulut.

Omavero tai lomakkeet  

  • OMAVERO tai LOMAKE 14A: Työkorvaukset yritykselle
  • OMAVERO tai LOMAKE 14B: Palkat työntekijälle 
  • OMAVERO tai LOMAKE 14C: Todistus ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta Suomen veroviranomaisia varten

HUOMAA! Pidä vuoden 2022 laskut ja kuitit tallessa vuoden 2025 loppuun asti.

Sähkövähennyksen saat vasta vuoden 2023 verotuksessa

Kotitalousvähennyksen lisäksi voit saada sähkövähennyksen, jos sähköenergian kulusi tammi- huhtikuussa 2023 ovat yhteensä yli 2 000 euroa. Sähkövähennystä ei vaadita kevään 2023 veroilmoituksessa, joka koskee vuoden 2022 verotusta. Voit kuitenkin vaatia sähkövähennystä verokortillesi jo vuonna 2023. 

Merja-Liisa Huolman-Lakari

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Artikkeli on julkaistu 1.3.2023.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.