There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2022 ja matkakulut - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2022 ja matkakulut

Matkakulujen ilmoittamisessa on tärkeää valita oikea veroilmoituksen kohta, jossa tietoja ilmoitetaan.

OMAVERO tai LOMAKKEET 1A, 1B, 1C, 1D

Jos veroilmoituksellasi on matkakuluja koskevia tietoja esitäytettynä, tarkista, että tiedot ja vähennettävä määrä ovat oikein. Esitäytettyjä tietoja voi olla, jos olet esimerkiksi itse ilmoittanut matkakuluja aiemmin verokortille tai ennakolta veroilmoitukselle.

Jos ennakkoon ilmoittamasi matkakulujen määrä poikkeaa toteutuneesta tai esitäytetyt tiedot ovat muuten virheelliset, korjaa tiedot veroilmoituksella.

Matkakulujen ilmoittamisessa on tärkeää valita Omaverossa oikea matkakulun tyyppi tai oikea paperilomake, jossa ilmoitat tiedot. Vähennysten myöntämisperusteet ja enimmäismäärät riippuvat matkan luonteesta. Kiinnitä erityistä huomiota siihen, mitä tietoja veroilmoituksella kysytään ja pyydetäänkö sinun itse esimerkiksi vähentävän matkakuluistasi jotain.

Ilmoittamalla tiedot oikeassa kohdassa ja oikean tyyppisinä matkakuluina varmistat, että vähennys lasketaan ja myönnetään Verohallinnossa oikeilla perusteilla. Vältyt myös mahdollisesti asioiden jälkikäteiseltä selvittelyltä.

Huomaa, että matkakulut vähennetään verotettavista tuloistasi, ei veroistasi. Käytännössä euromääräinen hyötysi on karkeasti laskien lisäveroprosenttisi suuruinen osuus vähennyskelpoisista kuluista.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

OMAVERO tai LOMAKE 1A

Jos työskentelit vuonna 2022 lähtökohtaisesti aina samassa paikassa, esim. työnantajasi toimistolla, varastolla tai myymälässä, voit vähentää kulut työpaikalla käynneistä asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Ilmoita asunnon ja työpaikan välisinä matkoina

 • päivittäisistä asunnon ja varsinaisen työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet matkakustannukset sekä
 • jos sinulla oli toissijainen työpaikka, matkakustannukset toissijaisen työpaikan ja mahdollisen toisella paikkakunnalla sijaitsevan majoituspaikkasi välillä.

Jos sinulle ei syntynyt kuluja, koska kuljit esimerkiksi kimppakyydillä maksamatta kyydistä, et voi vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja. 

Vähennyksen määrä 

Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysten omavastuu on 750 euroa ja yläraja 8 400 euroa vuonna 2022. Täyden vähennyksen saat, jos matkakulusi ovat vähintään 9 150 euroa. 

Mikäli olit osan vuotta työttömänä, omavastuuta alennetaan 70 eurolla jokaiselta täydeltä korvauskuukaudelta. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään 140 euroa. Muilla perusteilla, esimerkiksi opiskelun tai eläkkeelle jäämisen perusteella, omavastuuta ei pienennetä.

Verohallinto laskee omavastuuosuuden ja sen alennuksen viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella. 

Et voi vähentää matkakuluja siltä osin kuin sait niihin verovapaan työsuhdematkalipun. Älä vähennä matkakulujen omavastuuosuutta tai käytössäsi olleen työsuhdematkalipun arvoa itse. Verohallinto tekee vähennykset viran puolesta, ja Omaverossa tiedon työsuhdematkalipusta pitäisi näkyä valmiiksi.  

Jos käytit asunnon ja työpaikan väliseen matkaan työsuhdepolkupyörää, voit tehdä polkupyörän perusteella matkakuluvähennyksen vain, jos polkupyörän luontoisetuarvo ylitti 1 200 euroa ja siitä syntyi verotettavaa etua. Jos polkupyöräedusta osa oli veronalaista luontoisetua, voit vähentää asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina veronalaisen osan verran, kuitenkin enintään 98 euroa. Verovapaan edun perusteella vähennystä ei voi tehdä.

Voit vähentää matkakulut vain sellaisilta päiviltä, jolloin tosiasiallisesti kävit työpaikallasi ja matkakuluja syntyi. 

Esimerkiksi sairausloman, työkomennuksen tai lomapäivien ajalta taikka etätyöpäiviltä ei saa vähennystä. Jos käynnit työpaikalla olivat etätyön vuoksi vähäisiä, voi olla, etteivät matkakulusi ylitä 750 euron omavastuuta. 

Jos ostit itse maskeja asunnon ja työpaikan välistä julkisen liikenteen matkaa varten, voit vähentää myös maskien kulut matkakuluina ajalta, jolloin THL:n valtakunnallinen maskisuositus oli voimassa. Vuoden 2022 veroilmoituksella voit vähentää maskikuluja 1.1.‒14.4.2022. Vähennyksen määrä on kaavamainen kaksi euroa niiltä päiviltä, jolloin kävit työpaikallasi. 

Jos olit säännöllisesti työssä koko vuoden ja sinulla oli normaali vuosiloma, voit laskea vähennyksen 11 kuukaudelta ja 22 työpäivältä per työssäolokuukausi. 

Myös yrittäjät vähentävät asunnon ja työpaikan väliset matkakulut henkilökohtaisella veroilmoituksellaan. 

Oikeuskäytännön mukaan kuitenkin vain sellainen osakeyhtiön osakas, joka nostaa yhtiöstään myös palkkaa, voi vähentää asunnon ja yrityksensä välisistä matkoista aiheutuneet kulut. 

Halvin kulkuneuvo

Voit vähentää kodin ja työpaikan väliset matkakulut halvimmalla kulkuneuvolla. Vähennyksen saa omalla autolla vain poikkeuksellisesti.

Halvin kulkuneuvo on yleensä julkinen kulkuneuvo. Jos matkalla on käytettävissä useampi julkinen kulkuneuvo, lasketaan vähennys niistä halvimman mukaan.

Vähennys lasketaan lisäksi halvimman matkustustavan mukaan, joka on tavallisesti kausi- tai sarjalippu.

Oma auto tai työsuhdeauto hyväksytään halvimmaksi kulkuneuvoksi, jos

 • julkisilla kulkuneuvoilla ei pääse kotoa työpaikalle,
 • julkista kulkuneuvoa käyttäen kävelymatka yhteen suuntaan on vähintään 3 km,
 • odotusaika meno-paluumatkalla on yhteensä vähintään kaksi tuntia. Itse työmatkan kestolla ei ole verotuskäytännössä ollut merkitystä,
 • työmatka alkaa tai päättyy yöllä klo 00.00‒05.00.

Omaa autoa ei hyväksytä halvimmaksi kulkuneuvoksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaan esimerkiksi seuraavilla perusteilla:

 • joudut kuljettamaan lapset kouluun tai päiväkotiin töihin lähtiessäsi,
 • asunnon ja työpaikan väliseen matkaan kuluu selvästi vähemmän aikaa omalla autolla,
 • tarvitset autoa työssäsi työpäivän aikana,
 • kuulut koronaviruksen riskiryhmään tai työnantajasi on suositellut oman auton käyttöä.

Jos osalla matkaa on käytettävissä julkinen kulkuneuvo ja kulkuneuvojen vaihtopaikalla on pysäköintimahdollisuus, hyväksytään oma auto halvimmaksi kulkuneuvoksi vain osalle matkaa. Matkakulut saatetaan myös hyväksyä omalla autolla ainoastaan niiltä päiviltä, jolloin mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttämiseen ei ole ollut (esim. yövuorot).  Liityntä- tai muusta pysäköinnistä aiheutuneita kustannuksia ei Verohallinnon ohjeistuksen mukaan saa vähentää verotuksessa. 

Älä vaadi matkakuluja vähennettäväksi omalla autolla, jollei sinulla ole perustetta katsoa omaa autoa halvimmaksi kulkuneuvoksi. Perusteettomasta vähennysvaatimuksesta voi seurata veronkorotus.

Matkakuluvähennykset vuoden 2022 verotuksessa:

 • Oma auto 0,30 e/km
 • Vapaa autoetu 0,19 e/km
 • Käyttöetuauto, asunnon ja työpaikan välinen matka 0,24 e/km
 • Käyttöetuauto, tulonhankkimiskuluna vähennettävä matka 0,10 e/km
 • Moottoripyörä 0,17 e/km
 • Mopo 0,10 e/km
 • Polkupyörä 98 e/vuosi
 • Maskit 2 e/päivä 14.4.2022 asti

Muut matkakulut

Viikonloppumatkat kotiin

OMAVERO tai LOMAKE 1B

Jos olet työskennellyt pidempään muualla kuin kotipaikkakunnallasi, voit tietyissä tilanteissa vähentää verotuksessa matkakulut kotona käynneistä. Ilmoita viikonloppumatkoina kulut matkoista kotipaikkakunnalle, jos

 • työskentelit vakituisesti eri paikkakunnalla kuin missä perheesi asui ja asuit viikot työntekopaikkakunnalla tai
 • työskentelit tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla muualla kuin kotipaikkakunnallasi.

Viikonloppumatkat varsinaiselta työpaikalta kotiin

Jos työskentelit vakituisesti vieraalla paikkakunnalla, voit vähentää matkat kotipaikkakunnallesi vain, jos sinulla on perhe. Matkat perheen vakituiselle asuinpaikkakunnalle voi vähentää kerran tai kaksi viikossa.

Perheetön henkilö ei yleensä voi vähentää viikonloppumatkojen matkakuluja tällaisessa tilanteessa. Verotuksessa perheeksesi katsotaan

 • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli,
 • avopuoliso, jonka kanssa olet ollut naimisissa tai jonka kanssa sinulla on tai on ollut yhteinen lapsi sekä
 • alaikäiset, huollettavanasi olevat lapsesi. Oikeuskäytännön mukaan muukin kuin lähivanhempi saa vähentää viikonloppumatkat sille paikkakunnalle, jossa on yhteishuollossa olevien alaikäisten lasten kanssa välillä asunut (KHO 2016:188). 

Viikonloppumatkat työskentelypaikkakunnalta kotiin vähennetään asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevien sääntöjen mukaisesti. 

Vähennyksen saa halvimmalla kulkuneuvolla ja vain siltä osin kuin matkakulut yhdessä muiden asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen kanssa ovat yli 750 euroa ja enintään 8 400 euroa. Käytännössä halvimmaksi kulkuneuvoksi voidaan katsoa oma auto vain silloin, jos julkista liikennettä käyttäen et lainkaan ehtisi käydä kotona viikonlopun aikana tai sitä ei ole käytettävissä. 

Viikonloppumatkat työkomennuksen kestäessä

Jos työskentelit tilapäisesti vieraalla paikkakunnalla sijaitsevalla erityisellä työntekemispaikalla, voit vähentää viikonloppumatkojen kustannukset, vaikkei sinulla olisi perhettä.

Katso siis tarkasti, että vaadit viikonloppumatkojen matkakuluja veroilmoituksella vähennettäväksi oikealla perusteella. Tilapäiseksi katsotaan tavallisesti korkeintaan kolmen vuoden työskentely samassa kohteessa. Jos kolmen vuoden työskentely tuli täyteen vuonna 2021, määräaika on kuitenkin poikkeuksellisesti 3 vuotta 6 kuukautta.

Pidempi työkomennus toisella paikkakunnalla katkeaa esimerkiksi sairaus- ja vuosilomien sekä juhlapyhien ajaksi sekä tilanteessa, jossa majoitusta ei ole järjestetty tai työnantajan kanssa on sovittu työkomennuksen katkeamisesta.

Tilapäisen työkomennuksen keskeytyessä saat vähentää kotimatkat tulonhankkimiskuluina tosiasiassa käyttämäsi kulkuneuvon mukaan laskettuna ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Omaverossa kysytäänkin tältä osin turhaan perustetta muun kuin julkisen kulkuneuvon käytölle. Omalla autolla vähennys on 0,30 e/km.

Jos teit matkan kotiin tilanteessa, jossa komennus ei keskeytynyt, vähennetään matkakulut asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevien sääntöjen mukaan.

Voit vähentää kulut vain siltä osin kuin työnantajasi ei ole niitä korvannut. Jos työnantajasi on korvannut osan kuluista, vähennä viikonloppumatkoja koskevasta omasta vähennysvaatimuksestasi työnantajasi maksama osuus. Omaverossa tämä onnistuu vain rukkaamalla matkojen kilometrimäärää tai käyntikertoja niin, että vähennysvaatimukseksi tulee työnantajan maksamalla osuudella vähennetty euromäärä.

Matkat toissijaiselle työpaikalle

OMAVERO tai LOMAKE 1C

Jos työskentelit säännöllisesti kahdessa tai useammassa työnantajasi toimipaikassa eri paikkakunnilla eikä työnantajasi korvannut matkoja, ilmoita matkakulut toissijaiselle työpaikalle erikseen. Matkoina toissijaiselle työpaikalle voit ilmoittaa

 • matkakulusi kotoa tai varsinaiselta työpaikaltasi toissijaiselle työpaikalle sekä
 • matkakulusi kotoa tai varsinaiselta työpaikaltasi toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi järjestettyyn majoitukseen.

Sinulla on toissijainen työpaikka, jos työskentelet säännöllisesti kahdella tai useammalla paikkakunnalla saman työnantajan toimipaikoissa. Toissijainen työpaikka on yleensä se työnantajan toimipaikka, jossa työskentelet vähemmän. Ensisijaiselle varsinaiselle työpaikalle tehdyt matkat vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkoina, samoin toissijaisen työpaikan ja tämän läheisyydessä sijaitsevan asunnon väliset matkakulut.

Matkakulut toissijaiselle työpaikalle vähennetään ilman omavastuuta ja enimmäismäärää tulonhankkimiskuluna. Vähennyksen määrä on 0,30 e/km, jos kuljit matkan omalla autolla.

Voit vähentää kulut vain siltä osin kuin työnantajasi ei ole niitä korvannut. Älä kuitenkaan vähennä työnantajasi mahdollisesti maksamaa korvausta itse, vaan ilmoita veroilmoituksella matkakustannusten kokonaismäärä ja erikseen työnantajan maksamien verovapaiden matkakustannusten korvausten määrä.

Tilapäiset työmatkat ja erityisalojen matkat

OMAVERO tai LOMAKE 1D

Teitkö vuonna 2022 työmatkan muualle kuin varsinaiselle työpaikallesi tai työskentelitkö erityisalalla? Jollei työnantajasi ole korvannut sinulle näitä työmatkoja tilapäisiin työkohteisiisi, voit vaatia matkakuluja vähennettäväksi veroilmoituksella.

Ilmoita matkakulut tilapäisinä, tulonhankkimismenoina vähennettävinä työmatkoina, jos

 • työskentelit erityisalalla eikä sinulla ollut varsinaista työpaikkaa tai
 • matkustit työtehtäviesi vuoksi työskentelemään tilapäisesti muualle kuin varsinaiselle työpaikallesi.

Erityisalojen päivittäiset matkat vaihtuviin työkohteisiin ja muut asunnon ja erityisen työntekemispaikan väliset matkat voit vähentää tulonhankkimiskuluna ilman 750 euron omavastuuosuutta ja asunnon ja työpaikan välisten matkojen 8 400 euron ylärajaa. Vähennyksen määrä on 0,30 e/km, jos kuljit matkan omalla autolla.

Jos kuitenkin työskentelit erityisalalla ja sinulla oli varsinainen työpaikka, vähennä matkakulut tuohon varsinaiseen työpaikkaan asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Matkat vaihtuviin työkohteisiin vähennät tilapäisinä työmatkoina. Jos kävit pidemmän työkomennuksen aikana kotona, vähennä tällaiset matkakulut viikonloppumatkoina.

Tavallisesti tilapäistä on enintään kolmen vuoden pääasiallinen työskentely samassa työkohteessa. Määräajan jälkeen työkohde katsotaan varsinaiseksi työpaikaksi. Tämän jälkeen matkakulut vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkoina.

Huomaa, että vuoden 2022 verotuksessa tilapäiseksi työskentelyksi katsotaan poikkeuksellisesti enintään kolmen vuoden ja kuuden kuukauden pääasiallinen työskentely samassa kohteessa, jos kolmen vuoden määräaika tuli täyteen vuoden 2021 aikana ja työskentely jatkui vielä vuoden 2022 puolelle. Vaikka veroilmoituksella kysytään, oletko työskennellyt samassa kohteessa yli kolme vuotta, merkitse rasti tähän vain, jos kolmen vuoden työskentely tuli täyteen vuonna 2021 ja työskentely kestikin yli 3 vuotta 6 kuukautta.

Erityisaloja ovat:

Esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- ja metsäala ovat erityisaloja. Erityisalalla työskentelyä ei ratkaista pelkästään ammattinimikkeen perusteella, vaan olennaista ovat työskentelyolosuhteet. Esimerkiksi sähkö- ja putkiasentajat voivat työkohteiden kestosta riippuen työskennellä joko erityisalalla tai tehdä liikkuvaa työtä. Liikkuvassa työssä työkohteet vaihtuvat tyypillisesti päivittäin tai viikoittain.

Matkakulujen ilmoittamisen suhteen jaottelulla ei kuitenkaan ole merkitystä: sekä erityisalan että liikkuvan työn matkat tilapäisiin työkohteisiin ilmoitetaan samassa veroilmoituksen kohdassa. Liikkuvaa työtä tekevällä kuitenkin on usein myös varsinainen työpaikka, josta hän hakee esimerkiksi työmääräykset tai auton tai jossa hän säilyttää työssä tarvittavia asusteita ja työvälineitä. Matkat tällaiselle varsinaiselle työpaikalle vähennetään asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Kati Malinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton lakiasianjohtaja 

Artikkeli on julkaistu 1.3.2023.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.