There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus 2022 ja muita vähennyksiä - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus 2022 ja muita vähennyksiä

OMAVERO tai LOMAKE 50A

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Enintään 1 400 euron suuruisen, ansiotuloista vähennettävän veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada, jos verovelvollisen maksukyky on hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioiden olennaisesti alentunut jonkin poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus. Vähennys voidaan myöntää, vaikka veronmaksukyvyn alentumisperuste on syntynyt vasta verotusvuonna.

Jos vaadit vähennystä pelkästään sairauskulujen perusteella, omien ja perheenjäsentesi yhteenlaskettujen sairauskulujen on oltava vähintään 700 euroa ja niiden on oltava samalla vähintään kymmenen prosenttia ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä, josta on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Vaikka nämä edellytykset täyttyisivätkin, vähennys on harkinnanvarainen. Harkintaan vaikuttavat omat sekä puolison tulot ja varat. Vähennys tehdään ansiotuloista, joista on vähennetty tulonhankkimiskulut.

Vähennysvaatimus on perusteltava, mutta älä liitä menotositteita mukaan, vaan säilytä ne.

Maksetut elatusmaksut

Suoraan valtionverosta vähennettävän elatusvelvollisuusvähennyksen saa sellainen verovelvollinen, joka on verovuoden aikana maksanut tuomion tai sosiaaliviranomaisen vahvistaman sopimuksen perusteella alaikäiselle lapselle elatusapua.

Alaikäisenä pidetään lasta, joka ei ole ennen vuoden 2022 alkua täyttänyt 17 vuotta. Vähennys on 1/8 maksetusta elatusavusta, kuitenkin enintään 80 euroa lasta kohden.

Maksamasi elatusmaksut näkyvät valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella, mutta ainoastaan silloin, kun olet ilmoittanut nämä aiemmin hakiessasi muutosverokorttia.

Muut vähennykset

 • Tulonhankkimisvähennys, eläketulovähennys, invalidivähennys, merityötulovähennys, opintorahavähennys, ansiotulovähennys, perusvähennys ja työtulovähennys on laskettu valmiiksi esitäytetyn veroilmoituksen tietojen perusteella. 
  Jos korjaat ja lisäät esitäytetyssä veroilmoituksessa olleita tulo- ja vähennystietoja, näidenkin vähennysten suuruus voi muuttua. Saat myöhemmin uuden verotuspäätöksen, josta näet vähennysten suuruuden.

 • Jos on aloittanut opintonsa 1.8.2005–30.7.2014 ja suorittanut ne määräajassa, saa takaisin maksamastaan opintolainasta opintolainavähennyksen. Vähennys on 30 prosenttia lainan 2 500 euroa ylittävästä osasta.
  Vähennyksellä on tietty enimmäismäärä, johon vaikuttaa esimerkiksi tutkinnon laajuus sekä korkeakoulun sijaintivaltio, jossa tutkinto on suoritettu. Verohallinto saa Kelalta opintolainavähennystä varten tarpeelliset tiedot.
 • Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sitä tarvitse erikseen vaatia.

 • Saat vähentää lahjoitusvähennyksenä ansiotuloistasi vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, jos se on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys 

 • Harkinnanvarainen
 • Vähennysperusteina esimerkiksi elatus, työttömyys, sairaus
 • Vähennykseen vaikuttavat verovelvollisen sekä perheen tulot ja varat
 • Enintään 1 400 e
 • Vähennetään ansiotuloista  

Elatusmaksuvähennys

 • Enintään 80 e/alaikäinen lapsi
 • Vähennetään suoraan verosta
 • Maksujen pitää perustua tuomioon tai sosiaaliviranomaisten vahvistamaan sopimukseen 

Lahjoitusvähennys

 • Lahjoitus korkeakoululle tai yliopistolle tiedettä tai taidetta varten
 • Lahjoituksen suuruus vähintään 850 e ja enintään 500 000 e
 • Vähennetään ansiotuloista

Harri Rajala

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Artikkeli on julkaistu 1.3.2023. 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.