There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kiinteistöveroilmoitus 2022 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Kiinteistöveroilmoitus 2022

Kiinteistöveroilmoitus ja veron maksaminen

Kiinteistön tiedot korjataan tai täydennetään Omaverossa.

Kiinteistöverotusta koskeva ilmoittaminen voidaan tiivistää neljän kohdan muistilistaan:

 1. Saat kiinteistöveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet maaliskuussa 2022. Säilytä nämä.
 2. Tarkista kiinteistöveropäätöksen tiedot. Jos kaikki on oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
 3. Jos tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset ja palauta viimeistään 10.5.2022.
 4. Maksa kiinteistövero: suurimmalla osalla eräpäivät ovat 8.8.2022 ja 6.10.2022. Jos keväällä lähetettyyn kiinteistöverotuspäätökseen tulee muutoksia, eräpäivät siirtyvät.

Kiinteistöveroilmoitus annetaan Verohallinnon verkkosivuilla Omaverossa.

Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat antaa korjaukset myös paperilomakkeella. Erillisellä kiinteistöveroilmoituksella korjataan virheellinen tai puutteellinen tieto tai ilmoitetaan sellainen kiinteistö tai rakennus, jonka tietoja ei ole merkitty verotuspäätökseen.

Yhteisöt voivat korjata tai ilmoittaa tietoja ainoastaan sähköisesti Omaverossa. Tiedot on korjattava ja palautettava viimeistään 2.5.2022.

Kuka vastaa verosta?

Kiinteistöverosta on vastuussa se, joka omistaa kiinteistön 1.1.2022. Omistajaksi katsotaan myös omistajan veroinen haltija eli esimerkiksi lain tai testamentin nojalla elinikäisen hallintaoikeuden saanut henkilö. Vuoden 2022 aikana tapahtuneet kiinteistötietojen muutokset, esimerkiksi kiinteistön myynti maaliskuussa 2022, eivät vaikuta vuoden 2022 kiinteistöveroon. Ilmoitusosaa ei tarvitse näiden muutosten vuoksi palauttaa.

Jos kiinteistöjen omistuksessa tai hallinnassa on tapahtunut muutoksia 1.1.2022 tai sitä ennen eikä niitä ole korjattu kiinteistöverotustietoihin, korjaa tietoihin tapahtuneet muutokset. Ilmoita, jos olet ennen mainittua ajankohtaa esimerkiksi

 • ostanut kiinteistön,
 • saanut kiinteistön perinnönjaossa, lahjana tai muulla vastaavalla tavalla tai
 • luovuttanut kiinteistön.

Rakennuksen omistusosuus määräytyy kiinteistöverotuksessa maapohjan omistusosuuden perusteella, jos muuta ei ole ilmoitettu. Jos omistusosuus on muuttunut tai omistusosuus rakennuksesta on eri kuin omistusosuus kiinteistön maapohjasta, on omistusosuus rakennuksesta korjattava ja merkittävä osuus murtolukuna.

Jos rakennuksen yhteisomistajat ovat puolisoita, riittää yksi ilmoitus verkossa tai yksi lomake. Puolison omistama osuus ja rakennuksen muut omistajat ilmoitetaan kohdassa Lisätietoja. Jos rakennuksella on myös muita omistajia, heidän on ilmoitettava rakennuksen omistusosuudet ja niiden muutokset omilla lomakkeillaan.

Tiedot rakennuksista

Rakennuksia koskevat tiedot on syytä tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Ilmoita tai korjaa puuttuva rakennus, rakennuksen tai rakennuksen osan valmiusaste, rakennuksen laajennus, korjaus rakennuksen ominaisuustietoihin, rakennuksen peruskorjaukset tai rakennuksen purkaminen.

Uudisrakennuksella tarkoitetaan tässä rakennusta, jonka rakentaminen on aloitettu vuonna 2021. Jos kiinteistöverotustiedoista puuttuu rakennus, joka on valmistunut jo ennen vuotta 2021, ilmoita kyseinen rakennus. Ilmoita myös, jos rakentaminen on aloitettu ennen vuotta 2021, mutta rakennus on ollut edelleen keskeneräinen vuoden 2021 lopussa ja rakennuksen tiedot puuttuvat verotuspäätöksestä. Ilmoita puuttuvaa rakennusta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Ilmoita myös, jos rakennuksessa on tehty vuoden 2021 aikana perusparannus tai huomattava kunnossapitotyö. Anna selvitys tehdyistä korjauksista sekä niiden kustannuksista kohdassa Perusparannukset ja muut huomattavat korjaustoimenpiteet. Samassa kohdassa voidaan ilmoittaa myös sellainen ennen vuotta 2021 tehty perusparannus- tai korjaustyö, jota ei ole vielä huomioitu kiinteistöverotustiedoissa. Jos rakennuksen käyttötarkoitusta tai ominaisuuksia on muutettu perusparannuksen yhteydessä, ilmoita peruskorjausta koskevat tiedot niille varatuissa kohdissa.

Rakennusvaihe

Jos rakennus on ollut keskeneräinen vuoden 2021 lopussa, ilmoita rakentamisen aloituspäivä ja valmistumisastetta vastaava prosenttiluku. Ilmoita myös rakennuksen pinta-ala ja muut tiedot niille varatuissa kohdissa. Keskeneräisen rakennuksen verotusarvo on rakennuksen valmistumisastetta vastaava osuus valmiin rakennuksen verotusarvosta.

Merkitse rakennuksen valmistumispäivä, jos rakennus on valmistunut vuonna 2021. Voit myös korjata rakennuksen valmistumisvuoden tässä kohdassa. Vuonna 2021 valmistuneen rakennuksen osalta merkitse valmistuneen rakennuksen rakennuskustannusten yhteismäärä euroina.

Rakennusten käyttö

Kiinteistöverotiedoissa on kerrottu rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus. Kiinteistöveroprosentti määräytyy rakennuskohtaisesti rakennuksen todellisen käytön perusteella. Jos rakennus on esimerkiksi osittain asuinkäytössä ja osittain liiketilana, veroprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallisen käytön perusteella:

 • Vakituinen asuinkäyttö: vähintään 50 %
 • Muu asuinkäyttö (esim. vapaa-aika): yli 50 %
 • Elinkeinotoiminnan käyttö: yli 50 %
 • Maatalouden yhteydessä oleva majoitustoiminta: yli 50 %

Erillisen talous-, sauna- ja autotallirakennuksen veroprosentti on sama kuin päärakennukseen. Jos erillinen talous-, sauna- tai autotallirakennus liittyy pääasiassa vakituisessa tai muussa käytössä olevaan rakennukseen, sovelletaan siihen asianomaisen rakennuksen veroprosenttia.

Johnny Örnberg

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi. 

Artikkeli on julkaistu 16.3.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.