There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoituksen palautus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoituksen palautus

Metsätalouden veroilmoitus 2020 – milloin veroilmoitus pitää antaa?

Veroilmoituksen palautuspäivät:

Pelkkä metsätalous 1.3.2021
Jos olet lisäksi ammatin- tai
liikkeenharjoittaja tai
maataloudenharjoittaja
1.4.2021
Verotusyhtymät ja kuolinpesät 1.3.2021
Rajoitetusti verovelvolliset toukokuussa samaan
aikaan esitäytetyn
veroilmoituksen kanssa

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Kenen vastuulla veroilmoituksen antaminen on?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat.

Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Jollei veroilmoitusta anneta ajoissa, seurauksena on yleensä joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Tämä riippuu siitä, missä vaiheessa ilmoitus lopulta annetaan.

Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2020 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Miten veroilmoitusvelvollisuus täytetään?

Veroilmoitus kannattaa antaa nykyään sähköisesti Omaverossa – lisätietoja saat esimerkiksi Verohallinnon verkkosivuilta. Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla.

Verohallinto ei lähetä enää veroilmoituksen mukana palautuskuorta eikä painettuja täyttöoppaita. Veroilmoituksen täyttämisen tarkemmat ohjeet ovat Verohallinnon verkkosivuilla. Ilmoitettavien tietojen pitää perustua muistiinpanoihin.

Mitä lomakkeita pitää antaa?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitettavat tuloverotiedot annetaan 2C-lomakkeella. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella.

Verohallinto saa tiedon verotusyhtymien osakkaiden metsämaiden omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä, joten enää ei anneta 36-lomaketta.

Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen, jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja. Muista allekirjoittaa kaikki veroilmoituslomakkeet.

Mistä lomakkeet löytyvät?

Helpoiten löydät veroilmoituslomakkeet menemällä Verohallinnon internetsivuille Syötä suurennuslasilla merkittyyn Haku-toimintolaatikkoon etsimäsi lomakkeen numero, esimerkiksi 2C. Tämä hakutoiminto tuo etsimäsi lomakkeen, jota klikkaamalla aukeaa koko lomake. 

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti.

Vuoden 2020 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa sähköisesti Omavero-palvelussa. Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Kuolinpesä ja yhtymä tarvitsee kirjautumiseen Suomi.fi-valtuudet. Katso-palvelun toiminnan piti päättyä 31.12.2020, mutta Verohallinto pidensi käyttöaikaa. Veroasioita ja tulorekisteri-ilmoittamista voi hoitaa sähköisesti Katso-tunnisteella ja -valtuuksilla 30.4.2021 asti.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuden perustamisesta saat tukipalvelusta sekä puhelimitse numerosta 0295 000.

Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole verovuodelta ilmoitettavaa.  Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii.

Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa ja arvonlisävero maksaa viimeistään 1.3.2021, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Artikkeli on julkaistu 30.12.2020.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.