There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset

Matkakulut metsätilalle

Metsänomistaja saa vähentää metsän hoitamiseen ja korjuuseen liittyvät matkakulut. Kulujen vähentämisessä ei ole määrätty, millä kulkuneuvolla matkat on tehtävä.

Jos metsätilalla tai sen läheisyydessä sijaitsee vapaa-ajan asunto, merkitse muistiinpanoihin perusteltu selvitys metsätilalle tehdyistä matkoista ja niiden liittymisestä metsätalouteen. Vähentämisperusteeksi ei useinkaan riitä pelkästään metsätilalla käynti.

Muistiinpanoilla on osoitettava, että käynti on ollut tarpeellinen metsänhoito- ja hallintotyön kannalta. Ajopäiväkirjalla voidaan yleensä matkat selvittää luotettavasti. Ajopäiväkirjaan merkitään matkan alkamis- ja päättymisaika, ajoreitti, matkan tarkoitus tarvittaessa metsikkökuvioittain kohdennettuna sekä ajettu kilometrimäärä.

Omalla autolla tehdyn matkan kuluiksi hyväksytään ilman eri selvitystä 0,25 euroa kilometriltä. Vaikka kyseessä olisi metsätalouden harjoittajan asunnon ja metsätilan välinen matka, ei matkaan sovelleta matkakustannusten omavastuuosuutta.

Omalle metsätilalle tehtyjen matkojen perusteella ei ole oikeutta vähentää matkakuluina niin sanottua lisävähennystä, toisin kuin esimerkiksi maataloudenharjoittajilla. Jos auton kuluista on säilytetty kaikki tositteet ja pidetty niistä kirjaa sekä ajoista ajopäiväkirjaa, voidaan matkakulut vähentää todellisen kilometrikustannuksen mukaan.

Auto voi kuulua metsätalouden kalustoon, jos sillä ajettavista ajoista yli puolet on metsätalouden ajoa. Kannattaa huomata, että asunnon ja oman metsän välisiä matkoja ei lähtökohtaisesti lueta metsätalouden ajoiksi.

Matkat muualle kuin metsätilalle

Vähennys lisääntyneistä elantokustannuksista ja matkakuluista

Jos metsänomistaja tekee metsätalouteen liittyvän työmatkan metsätilansa ulkopuolelle ja siitä aiheutuu lisääntyneitä elantokustannuksia, hän voi vaatia lisääntyneet elantokustannukset vähennettäväksi tulonhankkimismenoina. Matkasta omalle metsätilalle ei siis tätä vähennystä saa.

Tällainen työmatka voi olla esimerkiksi matka metsänhoitoyhdistykseen taikka tarvikehankinta-, koulutus-  tai messumatka. Edellytyksenä on, että matka on tehty vähintään 15 kilometrin etäisyydelle kotoa tai metsätilalta riippuen siitä, kummasta matkalle on lähdetty. Lisäksi matkakohteen pitää sijaita vähintään 5 kilometrin etäisyydellä sekä asunnosta että metsätilasta.

Jos lisääntyneitä elantokustannuksia on todennäköisesti aiheutunut vähennykseen oikeuttavasta matkasta, voit vähentää kotimaassa yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 16,00 euroa ja yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 29,00 euroa vuorokaudelta.

Vähennystä voi vaatia myös todellisten kulujen suuruisena. Tällöin pitää pystyä selvittämään työmatkakohtaisesti, mistä lisääntyneet elantomenot ovat aiheutuneet ja kuinka ne ylittävät tavallisesti päivän aikana syntyvät elantomenot. Jollei muuta perusteltua selvitystä ole, voi koko matkavuorokauden elantomenoista vähentää Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti 11 euroa ylittävän osan lisääntyneinä elantomenoina.

Silloin kun kyseessä on vähennykseen oikeuttava työmatka, metsätalouden muistiinpanoihin on liitettävä selvitys näistä työmatkoista.

Mahdollisen päivärahavähennyksen lisäksi saat vähentää metsätalouteen liittyvät matkakulut. Omalla autolla tehdyn matkan kuluiksi hyväksytään ilman eri selvitystä 0,25 euroa kilometriltä.

Kuolinpesän tai metsätalousyhtymän osakas on voinut tehdä matkalaskun kuolinpesälle tai yhtymälle kalenterivuoden aikana muista kuin asunnon ja metsätilan välisistä metsätalouden matkoista. Nämä maksetut matkakulut mahdollisine päivärahoineen ovat vähennyskelpoisia metsätalouden menoja.

Jos osakkaat eivät ole laskuttaneet matkakustannuksista kuolinpesää tai verotusyhtymää, ovat osakkaille aiheutuneet metsätalouden matkakustannukset vähennettävissä kuolinpesän tai verotusyhtymän metsätalouden veroilmoituksella.

Opintomatkat

Yleensä opintomatkan kulujen vähentämisen edellytyksenä on, että matkan tarkoitus ja ohjelma liittyvät metsätalouden harjoittamiseen. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan matkalla pitää olla järjestettyä ohjelmaa vähintään noin 4 tuntia kunakin päivänä. Opiskelun osuuden matkasta pitää lisäksi olla yli 20 %, jotta kustannukset osittainkaan olisivat verotuksessa edes osittain vähennyskelpoisia.

Erityisesti ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen kustannusten vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että matkalta saadut tiedot ovat hyödynnettävissä verovelvollisen harjoittamassa metsätaloudessa.

Esimerkiksi ulkomaisiin kansallispuistoihin, viinitiloihin tai trooppiseen puunjalostukseen tutustumisesta aiheutuvien matkojen kustannukset eivät ole osaksikaan vähennettävissä suomalaiseen metsätalouteen kohdistuvina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvina menoina.

Kati Malinen, 
lakiasiainjohtaja

Artikkeli on julkaistu 11.1.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.