There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Isot investoinnit - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Isot investoinnit

Metsätiet ja -ojat

Pysyvien metsäteiden rakentamiskulut ja metsän ojituksesta aiheutuvat menot vähennetään poistoina. Poisto on enintään 15 prosenttia menojäännöksestä. Enintään 600 euron suuruisen menon tai menojäännöksen saa poistaa kerralla. Teiden ja ojien ylläpitomenot vähennetään vuosikuluna kerralla.

Metsätalouskoneet ja -rakennukset

Metsätalouden harjoittajan hankkimien erilaisten koneiden ja laitteiden hankintamenon vähentämisen kannalta on keskeistä, käytetäänkö niitä pääasiallisesti metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan. Kone kuuluu metsätalouden kalustoon, jos metsätalouskäyttöä on yli puolet. Jos koneella on muutakin käyttöä, muun kuin metsätalouskäytön osuus poistoista ja kuluista täytyy ilmoittaa metsätalouden veroilmoituksella ja se tuloutetaan pääomatuloksi.

Metsätalouskoneen hankintamenon saa vähentää kerralla, jos sen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta.

Jos taas todennäköinen käyttöikä on yli kolme vuotta, vähennetään sen hankintahinta tai perusparannusmeno enintään 25 prosentin suuruisina poistoina menojäännöksestä. Käyttöajasta huolimatta enintään 600 euron menon tai menojäännöksen saa kuitenkin poistaa kerralla. Tätä rajaa sovelletaan ensimmäistä kertaa vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. Aiemmin kertapoiston raja oli 200 euroa. Määräaikaiset, verovuosina 2020‒2023 sovellettavat korotetut poisto-oikeudet eivät koske metsätaloutta.

Koneen hankintamenoa ei saa vähentää siltä osin kuin hankintaan on mahdollisesti saatu verovapaata avustusta tai muuta korvausta.

Poiston tekeminen aloitetaan koneen tai laitteen käyttöönottovuotena ja ne lasketaan hyödykekohtaisesti.

Jos metsätalouskäyttöä on alle puolet, kone tai laite ei kuulu metsätalouden kalustoon. Koneen kustannukset voi kuitenkin tällöinkin vähentää toteutuneen mukaisena siltä osin kuin konetta käytetään metsätalouden tulonhankintaan. Esimerkiksi pääasiassa yksityiskäytössä olevan mönkijän tai moottorikelkan hankinta- ja käyttökulut voi vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeessaan vahvistamien käyttötuntikohtaisten euromäärien mukaan.

Vuosihuollon ja -korjausten kustannukset saa vähentää kokonaan sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Jos rakennus on pääasiallisesti metsätalouden käytössä, saa senkin hankintamenon vähentää. Vähennys tehdään poistoina, mutta jokaista rakennusta tarkastellaan erikseen. Esimerkiksi talousrakennuksen poisto on enintään kymmenen prosenttia.

Metsän uudistaminen ja hoito

Metsän uudistamisesta ja hoitamisesta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia. Näitä ovat esimerkiksi uudistusalojen valmistamisesta, metsänviljelystä, taimikonhoidosta, heinikon torjunnasta, pystypuiden karsinnasta tai lannoittamisesta aiheutuneet kulut. Ne vähennetään kokonaisuudessaan maksuvuonna.

Kati Malinen, 
lakiasiainjohtaja

Artikkeli on julkaistu 11.1.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.