There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Metsätalouden tulojen verotus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Metsätalouden tulojen verotus

Verotettavat puunmyyntitulot verotetaan rahojen saantivuonna

Puun myyntitulojen verotus perustuu todellisiin tuloihin ja menoihin. Metsänomistaja saa vähentää kaikki metsätalouden harjoittamisesta ja puukaupoista syntyneet menot.

Kun tuloista on ensin vähennetty menot, verotetaan jäljelle jäänyttä verotettavaa puunmyyntituloa pääomatuloina. Kun kaikki mahdolliset muutkin verovelvollisen pääomatulot on ensin otettu huomioon ja laskettu yhteen verotettavien puun myyntitulojen kanssa, verovuonna 2021 pääomatuloista maksetaan 30 prosenttia veroa 30 000 euron pääomatuloihin asti ja ylimenevältä osin 34 prosenttia.

Arvonlisäverovelvolliset metsätaloudenharjoittajat ilmoittavat puunmyyntitulot bruttomääräisinä ilman arvonlisäveroa. Summasta ei pidä vähentää suoritettuja ennakonpidätyksiä eikä hankintatyön arvoa.

Oikea myyntitulojen verovuosi ratkaistaan puukaupasta saatujen rahojen saantihetken perusteella. Pelkkä puukauppasopimus ei vielä realisoi tuloa.

Metsätalouden pääomatuloa ovat myös metsästä saadut vakuutus- ja vahingonkorvaukset.

Vaikutusta myös kaupantekotavalla

Puukaupat tehdään joko pysty-, hankinta- tai käteiskauppana.

Pystykaupasta saatu tulo on kokonaan pääomatulona verotettavaa puunmyyntituloa. Ostaja huolehtii tällöin puiden kaadosta ja kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Hankinta- ja käteiskaupassa ostajan maksamaan hintaan sisältyy myös korvaus puun kaadosta ja kuljetuksesta, mistä voi tulla myös ansiotuloina verotettavaa tuloa.

Myyntihinta ilmoitetaan verotukseen tällöinkin kokonaisuudessaan, mutta veroilmoituksella vähennetään joko oman tai perheenjäsenen laskennallinen hankintatyön arvo. Puunmyyntituloksi saadaan tällöin myyntihinnan ja hankintatyön arvon erotus. Hankintatyön arvo on veronalaista ansiotuloa 125:n kuutiometrin ylittävältä osalta.

Hankintakaupassa korjuutyön voi hoitaa myös ulkopuolinen henkilö tai urakoitsija, esimerkiksi metsäkoneurakoitsija tai paikallinen metsänhoitoyhdistys. Veroilmoituksella vähennetään tällöin ulkopuoliselle maksetut työpalkat tai -korvaukset puukauppaan liittyen.

Hankintatyöstä voi tulla verotettavaa ansiotuloa

Ellei kyse ole verovapaasta hankintatyöstä, hankintatyön arvo verotetaan työn tehneen metsänomistajan tai muun henkilön ansiotuloina. Verohallinto on antanut hankintatyöstä vastikään ohjeen ”Hankintatyö verotuksessa” (dnro VH/2902/00.01.00/2021), joka löytyy Verohallinnon verkkosivuilta. Hankintatyön menot vähennetään kuitenkin normaalisti metsätalouden veroilmoituksella pääomatuloista. 

Hankintatyöstä ei veroteta, jos valmistetun tai kuljetetun puun määrä jää alle 125 kuutioon verotuksellista maatilaa kohden. Verovapaa määrä lasketaan joka verovuodelle erikseen.

Hankintatyöllä tarkoitetaan metsänomistajan tai hallintaoikeuden metsään pidättäneen, metsänomistajaan rinnastuvan verovelvollisen itsensä hankintakaupan yhteydessä tekemää puutavaran valmistus- ja kuljetustyötä. Hankintatyön tekijä voi olla myös puolisosi tai kotona asuva, ennen verovuoden alkua 14 vuotta täyttänyt lapsesi. Kuolinpesissä ja verotusyhtymissä hankintatyön tekijöiksi voidaan katsoa osakkaat perheenjäsenineen.

Hankintatyön arvoksi katsotaan määrä, joka vastaavasta työstä olisi maksettava palkatulle henkilölle.

Hankintatyön kohdistuminen oikealle verovuodelle ratkaistaan työn tekemisajan mukaan, ei siis puutavaran luovutushetken eikä kauppahinnan saantihetken mukaan.

Puun myyntitulon verotukseen hankintatyö vaikuttaa siten, että puun myynnistä saadusta kauppahinnasta vähennetään ensin mahdollinen arvonlisävero ja tämän jälkeen vähennetään hankintatyön kokonaisarvo. Jäljelle jäävä määrä on puun myyntitulona verotettavaa pääomatuloa. 

Hankintatyön arvo ja maataloustraktorin ja sen lisälaitteiden menojen korjauserä 

Hankintatyön arvoja ja ns. korjauseriä laskettaessa voidaan, jos verovelvollinen ei ole antanut tarkempaa selvitystä, käyttää alla olevia keskimääräisiä arvoja ja yksikkökustannuksia (e/m3)

Puutavaralaji

Työn arvo

Valmistus

Työn arvo

Valmistus

Konekustannus
Kuljetus
Mäntytukki 5,77 2,26 3,40
Mäntykuitu 13,33 2,34 3,51
Kuusitukki  7,44 2,48 3,72
Kuusikuitu  13,94 2,44 3,67
Koivutukki  5,49 2,6 3,91
Koivukuitu 12,33 2,73 4,10
Energiapuu
(kokopuu) 
8,22 4,26 6,39
Halot ja klapit 27,94 2,73 4,10
Haketus  4,36    
Hake    2,73 4,10

Ellei puutavaralajista ole selvitystä, käytetään konekustannuksen kuljetuksen korjauseränä 4,10 e/m3.

Kun maataloustraktoria käytetään metsätalouden kalustoon kuulumattomien lisävarusteiden kanssa, voidaan korjauseränä käyttää 11,00 e/tunti.

Kati Malinen,
lakiasiainjohtaja

Artikkeli on julkaistu 11.1.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.