There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoituksen palautus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoituksen palautus

Kenen vastuulla veroilmoituksen antaminen on?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat.

Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Jollei veroilmoitusta anneta ajoissa, seurauksena on yleensä joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Tämä riippuu siitä, missä vaiheessa ilmoitus lopulta annetaan.

Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2021 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Miten veroilmoitusvelvollisuus täytetään?

Veroilmoitus kannattaa antaa nykyään sähköisesti Omaverossa. Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla. Verohallinto ei lähetä enää veroilmoituksen mukana palautuskuorta eikä painettuja täyttöoppaita. Veroilmoituksen täyttämisen tarkemmat ohjeet löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta. Ilmoitettavien tietojen pitää perustua muistiinpanoihin.

Mitä lomakkeita pitää antaa, jos ilmoitan paperilla?

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitetaan tuloverotiedot 2C-lomakkeella. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella.

Verohallinto saa tiedon verotusyhtymien osakkaiden metsämaiden omistusosuuksista suoraan kiinteistörekisteristä eikä vanhaa lomaketta 36 (yhtymäselvitys) enää käytetä. Jos metsätilan omistustiedoissa kuitenkin on puutteita, mahdolliset muutokset ja virheet korjataan kiinteistöveroilmoituksella.

Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista), jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja.

Muista allekirjoittaa kaikki veroilmoituslomakkeet, jos annat veroilmoitukset paperilla. 

Mistä lomakkeet löytyvät? 

Helpoiten löydät veroilmoituslomakkeet menemällä Verohallinnon internetsivuille. Syötä suurennuslasilla merkittyyn Haku-toimintolaatikkoon etsimäsi lomakkeen numero, esimerkiksi 2C. Tämä hakutoiminto tuo etsimäsi lomakkeen, jota klikkaamalla aukeaa koko lomake.

Milloin veroilmoitus pitää antaa?

Veroilmoituksen palautuspäivät: 

  • Pelkkä metsätalous 28.2.2022
  • Jos olet lisäksi ammatin- tai liikkeenharjoittaja tai maataloudenharjoittaja 1.4.2022
  • Verotusryhmät 28.2.2022
  • Rajoitetusti verovelvolliset 24.5.2022

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti.

Vuoden 2021 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa sähköisesti Omavero-palvelussa. Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kuolinpesä ja yhtymä tarvitsee kirjautumiseen Suomi.fi-valtuudet. Katso-palvelun käyttö päättyi 31.8.2021, eikä Katso-tunniste ole enää käytössä tunnistautumistapana Omaveroon. 

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuden perustamisesta saat tukipalvelusta sekä puhelimitse numerosta 0295 000. 

Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessa sovellettava verokausi on kalenterivuosi, metsänomistaja ei harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä verovuodelta ole ilmoitettavaa. Vaikka metsänomistajalla olisi myös pellonvuokratuloja, ei alv-ilmoitusta tarvitse antaa, jos vuokraus on arvonlisäverotonta ja metsänomistajalla ei ole puun myyntiä tai muuta ilmoitettavaa arvonlisäverotukseen. Arvonlisäveroilmoitus näissäkin tapauksissa pitää kuitenkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii. 

Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa ja arvonlisävero maksaa viimeistään 28.2.2022, jos verokausi on kalenterivuosi.

Kati Malinen,
lakiasiainjohtaja

Artikkeli on julkaistu 11.1.2022.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.