There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Puutavaran käyttö - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Puutavaran käyttö

Puun käyttö jatkojalostukseen tai maatalouteen

Metsänomistajan omasta metsästä saadut tukkien, pylväiden, kuitupuun, halkojen, pilkkeiden, hakkeen tai muun metsäenergiapuun, joulukuusten, klapien, aurausviittojen, koristehavujen ynnä muiden sellaisten myyntitulot ovat metsätalouden pääomatuloa.

Edellä mainittujen tuotteiden jatkojalostuksesta (esimerkiksi tukkien sahaaminen lankuiksi tai laudoiksi) saadut tulot verotetaan yleensä maatalouden tuloina. Jatkojalostustoimintaa voidaan kokonaisuus huomioiden pitää myös elinkeinotoimintana.

Jos otat metsästäsi puutavaraa muuhun maatalouskäyttöön, esimerkiksi maatalousrakennusten lämmitykseen, otetun puutavaran arvo on metsätalouden tuloa. Arvona käytetään oheisia kantohintoja. Metsätalouden tuloa on myös oman jatkojalostuksen käyttöön otetun puutavaran arvo. 

Puutavaran käyttäminen maatalousrakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen käsitellään niin sanottuna hiljaisena kuittauksena. Tällöin puutavaran käytöstä ei synny metsätalouden tuloa, mutta rakennuksen hankintahintaan ei myöskään lisätä puutavaran arvoa. Omasta metsästä otetun puutavaran käytöllä rakentamiseen tai korjaamiseen ei siis ole poistopohjaa lisäävää vaikutusta. 

Puun oma käyttö verollista tuloa

Myös puutavaran ottamisesta omaan käyttöön voi muodostua verotettavaa tuloa.

Oman asunnon tai kesämökin lämmityspuista tai muusta omasta vähäisestä kulutuskäytöstä ei kuitenkaan veroteta tuloverotuksessa. Arvonlisäverotuksessa oman käytön veroa voi Verohallinnon ohjeistuksen mukaan joutua maksamaan, jos omaan käyttöön otetun puutavaran arvo on yli 850 euroa vuodessa.

Sen sijaan oman asunnon tai kesämökin rakentamiseen käytetystä puutavarasta tulee metsätuloa, vaikka rahaa ei liiku. Puutavaran arvona käytetään kantohintoja eli puun pystyhintaa, johon ei sisälly korjuu- ja kuljetuskustannuksia. Esimerkiksi rakennuspuiden lahjoittaminen lapselle asuinrakennusta tai kesämökkiä varten on omaa käyttöä, joka on tuloutettava metsätalouden veroilmoituksella. Jollei muuta selvitystä ole, voit käyttää Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa vahvistettuja, keskimääräisistä hankintahinnoista johdettuja kantohintoja. 

Eri puutavaralajien keskimääräisistä hankintahinnoista johdetut kantohinnat: 

  • Mäntytukki 55 e/m3
  • Kuusitukki 60 e/m3
  • Koivutukki 49 e/m3
  • Mäntykuitu 13 e/m3
  • Kuusikuitu 14 e/m3
  • Koivukuitu 15 e/m3

Polttohakkeen (rankahake) kantoraha-arvona voidaan käyttää 1,70 e/mtai 0,68 m3 e/irto-  kantohintoja.

Artikkeli on julkaistu 11.1.2023.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.