There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroilmoitus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroilmoitus

Kenen vastuulla veroilmoituksen antaminen on?

Metsätalouden harjoittajalla on velvollisuus antaa veroilmoitus. Kahden tai useamman henkilön omistaessa metsäkiinteistön (eli kun kyseessä on verotusyhtymä) veroilmoituksen antamisesta vastaavat yhtymän osakkaat. Metsäyhtymän puolesta annetaan yksi yhteinen metsäveroilmoitus. Puolisoita verotetaan heidän yhdessä harjoittamastaan metsätaloudesta kuten verotusyhtymää.

Kuolinpesän nimissä harjoitetusta metsätaloudesta veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kuolinpesän osakkaat.

Kuolinpesän osakas ei ilmoita omalla veroilmoituksellaan osuuttaan kuolinpesään eikä metsätuloja.

Jollei veroilmoitusta anneta ajoissa, seurauksena on yleensä joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Tämä riippuu siitä, missä vaiheessa ilmoitus lopulta annetaan.

Ainoastaan silloin tuloveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vuonna 2022 ei ole ollut lainkaan metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja eikä metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja. 

Miten veroilmoitusvelvollisuus täytetään?

Veroilmoitus kannattaa antaa sähköisesti Omaverossa. Lisätietoja ja tarkempia ilmoitusohjeita saat esimerkiksi Verohallinnon internetsivuilta. Ilmoittaminen verkossa kannattaa, koska veroilmoituspohjassa ovat silloin valmiina esimerkiksi edellisen vuoden menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot. Omavero myös esimerkiksi laskee kalustosta suurimman mahdollisen poiston automaattisesti. Nämä toiminnallisuudet vähentävät virheiden mahdollisuutta. Mahdollisuus veroilmoituksen antamiseen Omaverossa avautuu 13.1.2023.

Metsäyhtymä ja kuolinpesä voivat antaa veroilmoituksen Omaverossa vain, jos näiden asianhoitajalla on Suomi.fi-valtuudet. Kuolinpesällä sähköinen asiointi edellyttää y-tunnusta.

Veroilmoituksen voi antaa myös Verohallinnon paperilomakkeilla

Verohallinto ei lähetä enää metsätalouden veroilmoitusta postitse keväällä 2023. Kuolinpesät ja verotusyhtymät saavat kuitenkin ilmoituksen edelleen postitse. 

Kaikille metsätalouden harjoittajille lähetetään lisäksi kirje, jossa kerrotaan ilmoittamisen määräpäivistä ja ilmoittamisen tavoista Veroilmoituslomakkeita voi tulostaa itse Verohallinnon verkkosivuilta tai ne voi tilata Verohallinnolta numerosta 029 497 030.

Ilmoitettavien tietojen pitää perustua muistiinpanoihin. 

Mitä lomakkeita pitää antaa, jos ilmoitan paperilla? 

Jos olet velvollinen antamaan metsätalouden harjoittamisesta veroilmoituksen, ilmoitetaan tuloverotiedot 2C-lomakkeella. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa jokaisesta metsätilasta erikseen, vaan tiedot voi antaa kootusti yhdellä lomakkeella.

Verohallinto saa tiedon verotusyhtymien osakkaiden metsämaiden omistusosuuksista suoraan Maanmittauslaitokselta. Jos metsätilan omistustiedoissa kuitenkin on puutteita, mahdolliset muutokset ja virheet korjataan kiinteistöveroilmoituksella.

Arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat lisäksi arvonlisäveroilmoituksen (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista), jos kaudelta on ilmoitettavia veroa koskevia tietoja. Muista allekirjoittaa kaikki veroilmoituslomakkeet, jos annat veroilmoitukset paperilla. 

Mistä lomakkeet löytyvät? 

Helpoiten löydät veroilmoituslomakkeet menemällä Verohallinnon internetsivuille. Syötä suurennuslasilla merkittyyn Haku-toimintolaatikkoon etsimäsi lomakkeen numero, esimerkiksi 2C. Tämä hakutoiminto tuo etsimäsi lomakkeen ja niiden täyttöohjeet. 

Milloin veroilmoitus pitää antaa?

Veroilmoituksen palautuspäivät: 

  • Pelkkä metsätalous 28.2.2023
  • Jos olet lisäksi ammatin- tai liikkeenharjoittaja tai maataloudenharjoittaja 3.4.2023 
  • Verotusyhtymät ja kuolinpesät 28.2.2023
  • Rajoitetusti verovelvolliset 23.5.2023

Huomaa, että veroilmoituksen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen myöhästymisestä seuraa yleensä myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Muista arvonlisäveroilmoitus!

Metsänomistajille ei lähetetä postitse myöskään arvonlisäverolomakkeita ja ilmoituksen täyttöohjeita, vaan arvonlisäveroilmoitus on annettava oma-aloitteisesti.

Vuoden 2022 arvonlisäverotiedot on kätevintä antaa sähköisesti Omavero-palvelussa. Verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Kuolinpesä ja yhtymä tarvitsee kirjautumiseen Suomi.fi-valtuudet.  Katso-tunniste ei ole enää käytössä tunnistautumistapana Omaveroon. Lisätietoa Suomi.fi-valtuuden perustamisesta saat tukipalvelusta sekä puhelimitse numerosta 0295 000. 

Arvonlisäveroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, esimerkiksi jos ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai verotusyhtymän ei tarvitse antaa arvonlisäveroilmoitusta, jos arvonlisäverotuksessasi sovellettava verokausi on kalenterivuosi, et harjoita muuta arvonlisäverollista toimintaa eikä sinulla ole verovuodelta ilmoitettavaa.  Arvonlisäveroilmoitus pitää tällöinkin antaa, jos Verohallinto sitä erikseen vaatii.

Arvonlisäveroilmoitus pitää antaa ja arvonlisävero maksaa viimeistään 28.2.2023, jos verokautesi on kalenterivuosi.

Artikkeli on julkaistu 11.1.2023.

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.