There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Verojuristin 10 vinkkiä etätyöläiselle - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Verojuristin 10 vinkkiä etätyöläiselle

 1. Olin viime vuonna etätöissä kotona yli puolet työpäivistä. Jos teen kaavamaisen 920 euron työhuonevähennyksen, voinko vähentää sen lisäksi jotain muita etätyöstä johtuvia kuluja?

Verojuristi vastaa: Voit vähentää lisäksi työvälineistä koituneita kuluja. Sellaisia voivat olla vaikkapa tietokoneen ja sen oheislaitteiden hankintakulut tai muut itse maksamasi työvälinekustannukset. Myös verkkoyhteyden maksu voi olla vähennyskelpoinen tulonhankkimiskuluna.

Kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi et kuitenkaan voi vähentää kalusteiden hankkimisesta koituneita kuluja etkä itse työtilan kuluja, kuten lämmitystä, mahdollista vuokraa tms. Kaavamainen työhuonevähennys sisältää ne.

2. Paljonko noita muita kuluja pitäisi olla, jotta saan niiden vähentämisestä hyötyä?

Verojuristi vastaa: Kaikki saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Se ei ole varsinainen omavastuu, mutta käytännössä estää todellisten kulujen vähentämisen, jos ne eivät ylitä 750 euroa. Työväline- ja tietoliikennekulut kuitenkin lisätään kaavamaisen työhuonevähennyksen päälle. Jos teet 920 euron työhuonevähennyksen, vähäisetkin kulut kannattaa ilmoittaa.

3. Paljonko lopulta hyödyn 920 euron työhuonevähennyksestä: jos teen työhuonevähennyksen, pienenevätkö veroni 920 eurolla aiemmasta?

Verojuristi vastaa: Eivät pienene. Työhuonevähennys vähennetään tuloistasi, ei veroistasi.

Voit arvioida saamasi verohyödyn lisätuloista maksamasi veroprosentin avulla. Kun kaikki saavat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, saat 920 euron työhuonevähennyksen ansiosta 170 euroa tavallista suuremman vähennyksen. Jos lisäprosenttisi on esimerkiksi 45, vähennyksestä saamasi verohyöty on suunnilleen 45 % x 170 e = 76,50 e. Maksamasi verot siis pienenevät noin 76 eurolla.

4. Voinko vähentää etätyökustannusten lisäksi verotuksessa muitakin työstä johtuvia kustannuksia, jotka eivät liity etätyöhön?

Verojuristi vastaa: Etätyön kulut ovat osa tulonhankkimiskuluja. Tulonhankkimiskuluja voi kertyä myös esimerkiksi työhösi liittyvien työvälineiden tai ammattikirjallisuuden ostamisesta, koulutuksesta jne. Voit vähentää niitä, jos kuluja on yhteensä yli 750 euroa. Jos 750 euron raja ylittyy, ilmoita kulut kokonaisuudessaan ‒ älä vähennä niistä itse mitään.Tulonhankkimiskuluista erillään voit vähentää myös asunnon ja työpaikan väliset kustannukset lähityöpäiviltä, jos kustannukset ylittävät 750 euron omavastuun.

 

5. Olen tehnyt etätyötä yli puolet työpäivistä. Olen hankkinut etätöitä varten aika paljon kalusteita ja laitteita kotiin. Kannattaisiko minun tehdä työhuonevähennys todellisten kulujen mukaan?

Verojuristi vastaa: Jos teet työhuonevähennyksen todellisten kulujen mukaan, voit vähentää esimerkiksi kalustehankintoja, työtilan osuuden vuokrasta tai vastikkeesta sekä mahdolliset työssä tarvittavan verkkoyhteyden kustannukset ja hankkimasi työvälineet. Hyödyt kuitenkin vähentämisestä vain, jos kulusi ovat suuremmat kuin 750 euron tulonhankkimisvähennys. Sen saat joka tapauksessa automaattisesti.

Sinulle saattaa olla edullisempaa tehdä kaavamainen 920 euron työhuonevähennys. Sen lisäksi saat vähentää työvälinekuluja ja verkkoyhteyden kustannukset, mutta et työtilasta tai kalusteista koituneita kuluja.

6. Kävin viime vuonnakin useimpina työpäivinä työpaikalla, joten matkakuluja on kertynyt vähennettäväksi. Satunnaisesti tein kuitenkin etätyötä. Mitä vähennyksiä voin saada?

Verojuristi vastaa: Jos olet tehnyt etätöitä kotona satunnaisesti, kaavamainen työhuonevähennys on 230 euroa vuoden 2021 verotuksessa. Kaikki saavat kuitenkin automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, joten hyödyt etätyön kustannusten vähentämisestä vain, jos muut tulonhankkimiskulusi ja kaavamainen työhuonevähennys ovat yhteensä yli 750 euroa. Sinulla pitäisi siis olla vähintään 520 euroa muita kuluja ja niiden pitäisi kertyä työvälineistä, ammattikirjallisuudesta tms. Kaavamaisen työhuonevähennyksen lisäksi ei voi vähentää kalustehankintoja.

Matkakulut voit joka tapauksessa vähentää niiltä päiviltä, jolloin todella olet käynyt työpaikallasi. Edellytyksenä on, että ne ylittävät 750 euron omavastuun. Tulonhankkimisvähennys ei siis koske matkakuluja, vaan matkakuluille on erikseen omavastuu.

7. Tein viime vuonna etätöitä keskimäärin 2 päivää viikossa eli alle puolet työpäivistä. Saanko siitä työhuonevähennyksen?

Verojuristi vastaa: Jos etätyötä on alle puolet työpäivistä, kaavamainen työhuonevähennys on 460 euroa. Kaikki saavat kuitenkin automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Siksi sinulle ei ole hyötyä työhuonevähennyksestä, ellei sinulla ole lisäksi yli 290 euron edestä esimerkiksi työvälineistä johtuvia kuluja tai muita tulonhankkimiskuluja.

8. Tein etätyötä yli puolet työpäivistä. Kävin kuitenkin myös työpaikalla, joten minulle kertyi myös matkakuluja. Koska työmatkani on pitkä, matkakulujakin on aika paljon. Saanko työhuonevähennyksen lisäksi vähentää matkakuluja?

Verojuristi vastaa: Kyllä, voit tehdä 920 työhuonevähennyksen ja lisäksi matkakuluvähennyksen lähityöpäiviltäsi. Työmatkakulujen omavastuu on 750 euroa, joten sinun kannattaa ilmoittaa kulut vain, jos niitä on yli sen. Ilmoita kuitenkin matkakulut kokonaan, älä vähennä itse omavastuuosuutta.

9. Automaattinen tulonhankkimisvähennys on 750 euroa. Onko matkakulujen 750 euron omavastuu vielä erikseen?

Verojuristi vastaa: On. Tulonhankkimiskulujen ilmoittamisesta hyödyt vain, jos kulusi ovat suuremmat kuin 750 euroa. Matkakulujen ilmoittamisesta hyödyt vain, jos matkakulusi ovat yli 750 euroa. Voit vähentää sekä tulonhankkimiskuluja että työmatkakuluja, mutta molempia pitää olla yli 750 euroa, jotta hyödyt kulujen ilmoittamisesta.

10. Miten paljon hyödyn työmatkakulujen verovähennyksestä?

Verojuristi vastaa: Voit arvioida hyötysi matkakuluvähennyksestä samaan tapaan kuin työhuonevähennyksestä. Voit laskea saamasi verohyödyn lisätuloista maksamasi veroprosentin avulla, mutta muista ottaa huomioon matkakulujen omavastuu.

Jos matkakulusi ovat vaikkapa 2 000 euroa, omavastuun (750 e) jälkeen niistä jää jäljelle 1 250 euroa. Jos lisäprosenttisi on esimerkiksi 45, vähennyksestä saamasi verohyöty on suunnilleen 45 prosenttia 1 250 eurosta = 563 euroa.

 

21.4.2022

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.