There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veronmaksajien selvitys: Vaalikauden kulutusveromuutokset nostivat veroja lähes 800 miljoonalla eurolla - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veronmaksajien selvitys: Vaalikauden kulutusveromuutokset nostivat veroja lähes 800 miljoonalla eurolla

22.02.2023  |  Vuosi 2023

Päättyvän vaalikauden keskeiset kulutusveromuutokset tehtiin energiaverotukseen. Liikenne- ja lämmityspolttoaineiden verotasoja korotettiin, teollisuuden sähkövero laskettiin EU:n vähimmäistasolle ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta päätettiin luopua vaiheittain.

Lisäksi tehtiin korotuksia tupakan, alkoholin ja virvoitusjuomien kulutusveroihin. Rakenteellisia muutoksia on valmisteltu oluen ja nollapäästöisten autojen verotukseen sekä virvoitusjuomaveroon.

- Vaalikauden kulutusveromuutokset ovat kohottaneet verotuottoja yhteensä noin 780 miljoonalla eurolla, Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen laskee.

Muutokset käyvät ilmi Kalluisen selvityksestä Kulutusverot meillä ja muualla 2023. Selvityksessä on tarkasteltu Suomen kulutusverotusta ja vertailtu sitä muihin EU- ja OECD-maihin. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu kotimaan kulutusveromuutoksia vaalikaudella 2019–2023.

Vuonna 2021 Suomessa kerättiin kulutusveroja yhteensä noin 34,9 miljardia euroa, joka vastasi vajaata kolmannesta kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista. Kulutusverojen suhde bruttokansantuotteeseen oli samana vuonna OECD-maiden kolmanneksi korkein.

Keskeisimpiä valmisteveroja Suomessa ovat energiaverot sekä alkoholijuoma- ja tupakkavero. Esimerkiksi bensiinilitran hinnasta noin kaksi kolmannesta on valmiste- ja arvonlisäveroa. Puolen litran Koskenkorva-pullon pantittomasta hinnasta veroa on 84 prosenttia, tupakka-askista peräti 90 prosenttia.

Monien valmisteverojen verotuotot pienenevät ajan myötä kulutuksen vähenemisen myötä, mikä on toisaalta myös haittaverojen tarkoitus.

Verotuottojen hiipuminen on ajankohtaista etenkin tieliikenteen verotuksessa, joka on keskeisiltä osiltaan päästöperusteista.

- Vähä- ja nollapäästöisten autojen yleistyminen autokannassa laskee tieliikenteen verotuottoja kautta linjan. Lisäksi biopolttoaineiden jakeluvelvoitetason voimakas nousu vuonna 2024 alentaa toteutuessaan verotuottoja tuntuvasti, Kalluinen muistuttaa. 

 

Lisätiedot: ekonomisti Janne Kalluinen, Veronmaksajat, p. 044 321 0990

Kulutusveroja koskevia graafeja (pdf)

Kulutusverot meillä ja muualla 2023 -selvitys (pdf)

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.