There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkkakuitti 2022 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkkakuitti 2022

Kuinka suuri on palkkaan kohdistuva verokiila? Mitä palkkakuitti sisältää?  Työnantaja tekee työntekijän palkasta eli bruttopalkasta veronpidätyksen sekä vähentää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja tilittää ne eteenpäin. Jäljelle jää nettopalkka eli summa, jonka työntekijä saa tililleen.

Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta veronluonteisia työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla. 

Palkkakustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista. 

Alla olevat kuviot kertovat, paljonko eri veroja ja veronluonteisia maksuja työntekijän palkasta maksetaan, kun bruttopalkka on 2 000, 3 500 tai 6 000 euroa. 

Palkansaajan bruttopalkka 2000€ - Työnantajan palkkakulu 2426€

Palkansaajan bruttopalkka 3500€ - Työnantajan palkkakulu 4246€

Palkansaajan bruttopalkka 6000€ - Työnantajan palkkakulu 7279€

Palkansaajan vuositulo ja siihen perustuva vuotuinen verontarve on laskettu kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä (12 kk:n palkka + 0,5 kk:n palkkaa vastaava lomaraha). Lomarahan maksukuukautena työkustannus, tulot, verot ja maksut ovat 1,5-kertaisia olettaen, että koko vuoden lomaraha maksetaan kerralla.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen ja yle-veron lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 20,01 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,39 %
  • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,53 % ja päivärahamaksu 1,18 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 7,15 %

Työnantajan maksuperusteet ovat vastaavasti seuraavat:

  • Työnantajan TyEL-maksu 17,70 % bruttopalkasta - TyEL-kokonaismaksu yht. keskimäärin 24,4 %, josta vähennetty alle 53-vuotiaan palkansaajan osuus 7,15 %
  • Työttömyysvakuutusmaksu (keskim.) 1,51 % bruttopalkasta
  • Sairausvakuutusmaksu 1,34 % bruttopalkasta
  • Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu (keskim.) 0,70 % bruttopalkasta
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskim.) 0,06 % bruttopalkasta

Sivu päivitetty 13.1.2022

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.