There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkkakuitti 2018 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkkakuitti 2018

Mitä palkkakuitti sisältää? Työnantaja tekee työntekijän palkasta eli bruttopalkasta veronpidätyksen sekä vähentää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja tilittää ne eteenpäin. Jäljelle jää nettopalkka eli summa, jonka työntekijä saa tililleen.

Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta veronluonteisia työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla. 

Palkkakustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista. 

Alla olevat kuviot kertovat, paljonko eri veroja ja veronluonteisia maksuja työntekijän palkasta maksetaan, kun bruttopalkka on 1 600, 3 000 tai 6 000 euroa. 

Palkansaajan bruttopalkka 1600 € - Työnantajan työkustannus 1947 € 

Palkansaajan bruttopalkka 3000 € - Työnantajan työkustannus 3650 €

Palkansaajan bruttopalkka 6000 € - Työnantajan työkustannus 7301 €

Palkansaajan vuositulo ja siihen perustuva vuotuinen verontarve on laskettu kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä (12 kk:n palkka + 0,5 kk:n palkkaa vastaava lomaraha). Lomarahan maksukuukautena työkustannus, tulot, verot ja maksut ovat 1,5-kertaisia olettaen, että koko vuoden lomaraha maksetaan kerralla.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen lisäksi muut veroperusteet ovat:

 • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 19,86 %
 • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,39 %
 • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,0 % ja päivärahamaksu 1,53 %
 • työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %
 • palkansaajan työeläkemaksu 6,35 %
 • Yle-vero, 2,50 % puhtaan ansiotulon ja pääomatulon yhteismäärän 14 000 euroa ylittävästä osasta, max. 163 euroa

Työnantajan maksuperusteet ovat vastaavasti seuraavat:

 • Työnantajan (keskim.) TyEL-maksu 18,05 % bruttopalkasta (TyEL-kustannus yht. keskim. 24,4% bruttopalkasta, josta vähennetty alle 53-vuotiaan palkansaajan osuus 6,35 %)
 • Työttömyysvakuutusmaksu (keskim.) 1,90 % bruttopalkasta
 • Sairasvakuutusmaksu 0,86 % bruttopalkasta
 • Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 0,80 % bruttopalkasta
 • Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskim.) 0,07 % bruttopalkasta

(Sivu päivitetty 8.3.2018)

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.