There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkansaajan tuloverolaskuri 2018 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkansaajan tuloverolaskuri 2018

Vuositulot (euroa)


Palkansaajan verolaskurin tuloveroprosenteissa on huomioitu:
* valtion tulovero, 
* kunnallisvero (keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla 19,86), 
* kirkollisvero (keskimääräisellä kirkollisveroprosentilla 1,39), 
* yleisradiovero, 
* sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,0 ja päivärahamaksu 1,53 prosenttia,
* palkansaajan TyEL-maksu 6,35 prosenttia (18-52 v. tai 63-67v.), 
* työttömyysvakuutusmaksu 1,9 prosenttia, 
* vain verottajan viran puolesta automaattisesti tekemät vähennykset.

Tuloverolaskurin ilmoittama tuloveroaste kuvaa ansiotuloista perittävää keskimääräistä verotasoa Suomessa. Verotuksen tason lisäksi laskuri kertoo myös verotuksen progressiivisuudesta. Mitä nopeammin tuloveroprosentti nousee, sitä progressiivisempaa verotus on.

Raja- eli marginaaliveroaste kertoo kuinka paljon verot nousevat suhteessa tulojen lisäykseen.

Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Verojen rajauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä kotimaisia (Tilastokeskus) ja kansainvälisiä (OECD, Eurostat) tilastoviranomaisten käytäntöjä, joiden mukaan myös työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat veronluonteisia maksuja.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta. Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tulosta

Palkansaajan veroprosentit


Palkansaajan veroprosentit eri tulotasoilla

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.