There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Perintöverolaskuri - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Perintöverolaskuri

Perintöosa (euroa)


Perintöverolaskuri kertoo perinnöstä maksettavan veron euromäärän perinnön arvon perusteella laskettuna. Se koskee verotusta vuodesta 2017 alkaen.

Perintöverotuksessa verovelvolliset on jaettu eri veroluokkiin sen mukaan, mitä sukua he ovat perinnönjättäjälle. Laskuri näyttää veron määrän kussakin veroluokassa erikseen. 

Veroluokkien selitykset: 
I Perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen tai ottolapsisuhteessa oleva henkilö, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva sukulainen, kihlakumppani (perintökaaren 8 luvun mukainen avustus) 
II Muut perinnönjättäjän sukulaiset ja vieraat 

I veroluokka

Verotettavan omaisuuden arvo, € Vero alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
20 000 100 7
40 000 1 500 10
60 000 3 500 13
200 000 21 700 16
1 000 000 149 700 19

II veroluokka

Verotettavan omaisuuden arvo, € Vero alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylimenevästä osasta, %
20 000 100 19
40 000 3 900 25
60 000 8 900 29
200 000 49 500 31
1 000 000 297 500 33

 
Perinnönjättäjän puoliso saa tehdä perintöverotuksessa 90 000 euron puolisovähennyksen. 

Suoraan alenevassa polvessa oleva alle 18-vuotias perillinen saa tehdä 60 000 euron alaikäisyysvähennyksen, jos hän on perimysjärjestyksessä lähinnä perittävää.

Tarkistettu 29.12.2021

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.