There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Kulutusverot Suomessa - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Kulutusverot Suomessa

Kulutusverot ovat välillisiä tavaroiden ja palveluiden käyttöön kohdistuvia veroja. EU-maiden valmisteverojen harmonisoinnista huolimatta kulutusverotus vaihtelee maittain laajalti.

Suurin osa kulutusveroista muodostuu Suomessa yleisestä kulutusverosta, eli arvonlisäverosta, joka kohdistuu lähes kaikkeen kulutukseen. Erityiset kulutusverot määräytyvät tuoteyksikkökohtaisesti, ja tuotteiden kokonaisverorasitus voi muodostua useasta eri tavalla määräytyvästä verosta. Erityisillä kulutusveroilla, kuten tupakkavero, energiaverot, ajoneuvovero ja jätevero, pyritään ohjailemaan kuluttajien kulutusta ja vähentämään ulkoisvaikutuksiltaan haitallista käyttäytymistä. Fiskaaliset tavoitteet ovat keskeisiä perusteita tavallisesti eri kulutusverojen olemassaololle.

Kulutusverot ovat valtiolle tärkeä verotulojen lähde niin Suomessa kuin muissakin maissa 2010-luvun taitteen vaikeat ajat taloudessa sai monet maat kiristämään kulutusverotustaan. Esimerkiksi yleinen arvonlisäverokanta nousi vuosien 2009-2015 kuluessa valtaosassa EU- ja OECD-maista, eikä Suomi tehnyt tässä mielessä poikkeusta. Vuoden 2015 jälkeen muutokset yleisissä arvonlisäverokannoissa ovat olleet harvalukuisempia kyseisissä maissa.

Kulutusverotuksen tasoa voidaan vertailla esimerkiksi suhteuttamalla maksetut kulutusverot kaikkiin verotuottoihin. Näin mitattuna Suomen kulutusverotus oli OECD-maiden joukossa hieman keskitasoa kireämpää. 

Kulutusveroselvitys 2021

Päivitetty 17.3.2021

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.