There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tupakkavero - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Tupakkavero EU-maissa

Tupakkavero tuotti vuonna 2021 Suomen valtiolle verotuloja 1,1 miljardia euroa. Tupakkaveroa kerätään eri tupakkavalmisteista ja valtaosa veron tuotosta kertyy savukkeiden verotuksesta. Tupakan verotus kuuluu EU-tasolla harmonisoitaviin valmisteveroihin. 

Savukkeista peritään tuoteyksikkökohtainen valmistevero sekä vähittäismyyntihintaan perustuva suhteellinen valmistevero ja arvonlisävero. Tupakkaverodirektiivin mukaan yksikkö- ja arvoperusteisen veron yhteisvaikutuksen tulee olla pääsääntöisesti vähintään 60 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai euromääräisesti vähintään 90 euroa tuhatta savuketta kohden.

Tammikuussa 2023 savukkeiden yksikkövero Suomessa savuketta kohden on 9,06 senttiä, arvovero 52 prosenttia ja vähimmäisvero 34,32 senttiä. Mikäli yksikkövero ja arvovero eivät yhteensä ylitä 34,32 senttiä, sovelletaan vähimmäisveroa. Yksikkövero nousee 1.7.2023 alkaen 9,43 senttiin per kappale ja vähimmäisvero 35,36 senttiin per kappale.

Savukkeiden ohella tupakkaveroa kerätään sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta, kääretupakasta, savukepapereista, sähkösavukenesteistä, kuumennettavista tupakkatuotteista sekä muista tupakkaa sisältävistä tuotteista.

Oheisissa taulukoissa esitetään Suomen ja muiden EU-maiden savukkeiden hinnan koostuminen. Verotusta tarkasteltaessa olennaista on mieltää tupakan myyntihinnan muodostuvan tupakkaverosta, arvonlisäverosta sekä nettohinnasta. Nettohinta siis kattaa luvuissa kaiken, mikä ei ole veroa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen tupakkaverotus on prosentuaalisesti kireää. Myös tupakan hintataso Suomessa on hieman EU-maiden keskitason yläpuolella. EU-maiden kirein savukkeiden verotus on Irlannissa, missä tupakka-askin hintakin on EU-maiden korkein. Lisätietoja tupakkaverotuksesta Veronmaksajain kulutusveroselvityksessä:

Kulutusveroselvitys 2021

Alla olevat kuviot tupakan hinnanmuodostuksesta on tehty Euroopan komission tilastojen mukaan.

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan euromääräiset osuudet 20 savukkeelle

Tupakkavero - verojen ja nettohinnan prosentuaaliset osuudet 20 savukkeen hinnasta

Lähde: Euroopan komission TEDB-tietokanta

Päivitetty 19.1.2023

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.