There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Verotuotot Suomessa - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Verokertymät Suomessa

Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä reilut 108 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja. 

Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 64 prosenttia verokertymästä vuonna 2021. Tuloverojen ja omaisuusverojen saajia ovat valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Tavaroista ja palveluista maksetuissa veroissa veronsaaja on pääasiassa valtio.

Verot ja veronluonteiset maksut 2021, milj. euroa

Tuloverot 39 015
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yle-vero) 32 244
Yhteisöjen tulovero 6 745
Korkotulojen lähdevero 26
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 30 175
Työnantajan työeläkemaksut 16 262
Vakuutettujen työeläkemaksut 7 786
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut 3 504
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut 2 623
Omaisuusverot 3 788
Kiinteistövero 1 960
Varainsiirtovero 1 002
Perintö- ja lahjavero 826
Tavaroista ja palveluista maksetut verot 34 912
Arvonlisävero 23 551
Energiaverot 4 272
Alkoholijuomavero 1 543
Ajoneuvovero 1 134
Tupakkavero 1 019
Vakuutusmaksuvero 848
Rahapelitoiminnan voittovarat 819
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero 515
EU-vakausmaksut 270
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta 238
Virvoitusjuomavero 221
Apteekkimaksut 202
Talletussuojamaksut 72
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) 67
Varmuusvarastointimaksu 44
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu 29
Eräiden juomapakkausten valmistevero 18
Riistanhoitomaksut 12
Palosuojamaksu 12
Kalastuksenhoitomaksut 10
Ydinenergiatutkimusmaksu 9
Hirvilupamaksut 5
Jätevero 3
Tenojoen kalastuslupamaksut 0
Pankkivero -1
Muut verot 313
EU:lle tilitettävät tuonnin verot 205
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus 96
Muut verotulot 8
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset 2
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset 2
Yhteensä 108 203

 
Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Mihin veroeurosi käytetään? Verotin vastaa

Laske Verottimella, paljonko palkkasi kerryttää julkisen sektorin kassaa ja mitä kaikkea sillä summalla saadaan.

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.